facebook

Oproep: Doe mee aan onderzoek mondzorg thuiswonende kwetsbare ouderen

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
kwetsbare-oudere
Hoe kan de kwaliteit van de mondzorg en de toegang tot mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen verbeterd worden? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat Nivel op verzoek van het Zorginstituut Nederland momenteel uitvoert. Tandartsen wordt gevraagd hiervoor een online vragenlijst in te vullen.

Verwaarloosde mondgezondheid ouderen heeft grote gevolgen

In Nederland zijn ruim 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot slechte mondgezondheid, volgens onderzoeksinstituut Nivel. Als gevolg van het langer en op steeds oudere leeftijd thuis wonen en het feit dat mondproblemen niet (tijdig) onderkend worden, ontstaan in toenemende mate problemen met de mondgezondheid bij ouderen. De gevolgen van een verwaarloosde mondgezondheid bij deze groep zijn groot, zowel lichamelijk (o.a. ontstekingen, ondervoeding, pijn) als sociaal (o.a. eenzaamheid).

Visie van tandartsen gevraagd middels vragenlijst

Het Nivel-onderzoek naar deze problematiek helpt om beter inzicht te krijgen in de problemen, uitdagingen én oplossingsrichtingen voor de mondzorg bij deze doelgroep. Tandartsen wordt daarom gevraagd hun visie te geven op de mondzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen door middel van het invullen een vragenlijst, dat zo’n 10 tot 15 minuten duurt. Invullen van de vragenlijst kan nog tot zeker half september.

Naar de vragenlijst mondzorg kwetsbare thuiswonende ouderen