Onderzoek: wat vinden praktijkhouders van zorgverzekeraars?

Karel Gosselink
2 minuten
Image
nadenken
Praktijkhouders in de zorg ervaren (soms grote) verschillen tussen zorgverzekeraars. Tandartsen hebben relatief goede ervaringen met Menzis. Dit blijkt uit recent onderzoek in opdracht van VvAA onder 700 zorgverleners, onder wie 100 tandartsen.

Tandartsen: verschil machtigingsproces per verzekeraar

Uit het VvAA-onderzoeksrapport ‘Van verschil naar verbetering’ komt naar voren dat de deelnemende tandartsen verschillen ervaren tussen zorgverzekeraars als het gaat om het aanvragen, beoordelen en goed- of afkeuren van een machtiging. Zo verschilt het gebruiksgemak en de doorlooptijd van het machtigingsproces tussen zorgverzekeraars. 

Machtigingsproces van ONVZ en Menzis goed beoordeeld

De meerderheid van de deelnemende tandartsen (55%) beoordeelt het machtigingsproces van ONVZ als voldoende tot goed, gevolgd door Menzis. Tandartsen ervaren het machtigingsproces bij VGZ als het negatiefst. Verder ervaren tandartsen de minste medische sturing via het machtigingsbeleid van ONVZ en het meeste via VGZ en CZ.

Machtigingsvrij werken Menzis positief beoordeeld

Sommige zorgverzekeraars maken afspraken met tandartsen over de voorwaarden om  specifieke behandelingen machtingsvrij uit te voeren. Een kwart van de tandarts-respondenten heeft ervaring met dit soort afspraken met zorgverzekeraars. Deze groep beoordeelt de voorwaarden van Menzis voor machtigingsvrij werken positief ten opzichte van die van CZ, VGZ en Zilveren Kruis.

Breder onderzoek naar ervaringen met zorgverzekeraars

De ervaringen van tandarts-praktijkhouders zijn onderdeel van een breder onderzoek van de VvAA naar de ervaringen van zorgverleners met zorgverzekeraars. De belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport ‘Van verschil naar verbetering’ is dat praktijkhoudende zorgverleners (soms grote) verschillen ervaren tussen individuele zorgverzekeraars. 

Verbetercyclus op gang brengen

De vragenlijst voor het onderzoek werd ingevuld door zo’n 700 praktijkhouders: 370 fysiotherapeuten, 180 huisartsen, 100 tandartsen en 50 apothekers. Op basis van de uitkomst wil de VvAA een verbetercyclus op gang brengen in de relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverleners.

VvAA voert al gesprekken met zorgverzekeraars 

De VvAA heeft inmiddels een aantal zorgverzekeraars en beroepsorganisaties gesproken over de uitkomsten van het onderzoek. Hieruit valt voorzichtig te concluderen dat zorgverzekeraars oog hebben voor de verschillen en bereid zijn zich in te zetten voor verdere verbetering, aldus de VvAA. In sommige gevallen lopen zorgverzekeraars zelf ook tegen grenzen van het zorgstelsel aan.