facebook

Oekraïense vluchtelingen in veel gevallen gratis behandeld

Mark Zwartkruis
2 minuten
Stroomschema Oekraïne op Ipad
De Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels al enkele maanden in Nederland, maar toch worden veel vluchtelingen nog gratis geholpen. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een ledenpeiling die de KNMT onlangs heeft gehouden.

[UPDATE] Er is per 1 juli 2022 een oplossing gekomen voor de groep patiënten die voorheen nog geen recht hadden op vergoeding. Het stroomschema in dit artikel is vernieuwd en daarop aangepast.

Enkele weken geleden trok de KNMT, samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), al aan de bel over de slechte organisatie van (mond)zorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. De mogelijkheden om vergoedingen aan te vragen, zijn vaak omslachtig en tijdrovend, terwijl bij veel mondzorgbehandelingen niet eens een vergoeding beschikbaar is als deze buiten het basispakket valt. Om meer te leren over de situatie waarin onze leden zich bevinden, besloot de KNMT een peiling te houden onder haar leden.

Grote bereidheid tot helpen

De verkregen data worden momenteel nog verder onderzocht, maar enkele cijfers kwamen direct al duidelijk naar voren. Zo geeft ongeveer twee derde van de respondenten aan dat zij de afgelopen periode zijn verzocht om Oekraïense vluchtelingen te behandelen en heeft zo’n 95% van hen hier in de meeste óf alle gevallen gehoor aan gegeven. Als beroepsvereniging is de KNMT trots dat een groot deel van haar leden op deze manier heeft gereageerd.

Te vaak geen vergoeding mogelijk

Waar de KNMT als belangenbehartiger van de beroepsgroep echter minder over te spreken is, is het gebrek aan vergoedingen die voor deze behandelingen zijn verkregen. In dezelfde peiling werd aangegeven dat voor slechts een op de drie behandelingen vergoeding beschikbaar was. Dat dit in enkele gevallen gebeurt, is onoverkomelijk in een noodsituatie als deze. Maar de verhouding waarin dit momenteel voorkomt is niet houdbaar voor de lange termijn. Daarom blijven we in gesprek met overheidsinstanties over mogelijke oplossingen.

Wat wordt vergoed in welke situatie?

Dat veel behandelingen gratis worden uitgevoerd, komt mede doordat er voor een groot deel van de mondzorg nog geen duidelijke afspraken zijn omtrent vergoedingen. Heeft een vluchteling asiel aangevraagd? Dan zijn vergoedingen beschikbaar via Regeling Medische zorg Asielzoekers. Heeft een vluchteling geen asiel aangevraagd, maar valt de behandeling binnen het basispakket? Dan is er vergoeding beschikbaar via het CAK. Valt een behandeling buiten het basispakket? Dan is er voor deze groep die geen asiel aanvraagt nog geen regeling beschikbaar.

Stroomschema vergoedingen

[UPDATE] Er is per 1 juli 2022 een oplossing gekomen voor de groep patiënten die voorheen nog geen recht hadden op vergoeding. Het stroomschema in dit artikel is vernieuwd en daarop aangepast.

Omdat bovenstaande informatie nogal verwarrend kan zijn, heeft de KNMT nu een stroomschema opgesteld om de situatie inzichtelijker te maken. Zo kun je in de praktijk direct inschatten wat de situatie is en of er een vergoeding beschikbaar is voor de behandeling die je hebt uitgevoerd en waar je deze kan verkrijgen. 

stroomschema Oekraïne