Nieuwe samenstelling ledenraad KNMT

Franc van der Vlugt
1 minuut
Image
Ledenraad-stem-kandidaat 1
De ledenraad van de KNMT heeft 3 nieuw gekozen leden en 2 herkozen leden die een tweede en tevens laatste termijn mogen vervullen. De Algemene Vergadering van 21 april 2023 zal de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling zijn.

Verkiezingen

Na onlangs gehouden verkiezingen werden onderstaande ledenraadsleden gekozen:

  • Veronique Smolenaars-de Looff, herkozen namens de Limburgse praktijkhouders; 
  • Laurens Fabels gekozen namens de tandarts-specialisten.

In februari zijn reeds de volgende ledenraadsleden zonder verkiezing gekozen, omdat zij de enige kandidaat in hun kiesgroep waren:

  • Michiel Allessie namens de gedifferentieerde tandartsen;
  • Erwin Verwer namens praktijkhouders van regio Zuid-Holland Midden;
  • Faust de Kleijn is herkozen namens de praktijkhouders in de regio Gelderland Centraal.

In totaal zijn dus 2 leden herkozen en zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen. Er deden in totaal 7 kandidaten een gooi naar de 5 vacante zetels.

Over de ledenraad

De uit 24 raadsleden bestaande ledenraad vormt het hart van de Algemene Vergadering (AV), het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. 4 keer per jaar komen leden, de ledenraad en het bestuur bijeen om de koers van de KNMT te bespreken. De AV besluit onder andere over de begroting, de jaarrekening en de jaar- en beleidsplannen.