facebook

Nieuw: eenvoudig een RI&E doen met AMS

Hans Scholten
2 minuten
Assistent in actie
Vanaf nu kun je via de KNMT gebruikmaken van een nieuwe RI&E-tool: Arbo Management Systeem - of kortweg AMS. Met deze tool kun je kosteloos een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken. Werkgevers zijn verplicht om altijd een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak te hebben. Aan de hand van een RI&E houd je in de gaten of je werkplek veilig is.

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) breng je als praktijk de – zichtbare en minder zichtbare - risico’s op je werk in kaart en maak je zo nodig verbeterplannen. Het doel is om een gezonde en veilige werkplek te creëren. 

RI&E en plan van aanpak zijn wettelijk verplicht

Het hebben van een RI&E met bijbehorend plan van aanpak is wettelijk verplicht voor iedere praktijkhouder die 1 of meerdere medewerkers in dienst heeft. Zzp’ers tellen hierbij niet mee. De RI&E moet ook actueel zijn; zorg dus dat je regelmatig even checkt of dat nog zo is. 

Branche-RI&E tandheelkundige praktijken

De KNMT heeft voor de mondzorg de branche-RI&E tandheelkundige praktijken ontwikkeld. Deze is opgenomen in AMS, een digitale tool waarmee je eenvoudig een RI&E kunt uitvoeren en plan van aanpak kunt maken. Daarnaast is de RI&E erkend waardoor je de uitkomsten niet extern hoeft laten toetsen (praktijken met meer dan 25 medewerkers uitgezonderd, die deze toetsing kunnen regelen via hun arbodienstverlener). 

De RI&E-tool is onderdeel van het KNMT-lidmaatschap en daarmee kosteloos voor leden. Niet-leden betalen €599,- per jaar.

AMS-tool

Kleine praktijken kunnen ook de checklist gebruiken

Praktijken waar de werknemers bij elkaar minder dan 40 uur per week werken kunnen in plaats van de branche-RI&E ook de Checklist Gezondheidsrisico's gebruiken. Het voordeel ervan is dat de vragenlijst korter is, het nadeel dat de checklist niet mondzorg-specifiek is.

Tips: kom naar de cursus

Wil je hulp bij het doen van een RI&E? Overweeg dan de cursus ‘RI&E op orde in een halve dag’.

Is een RI&E verplicht?

Ja, voor alle praktijkhouders. Als je eigenaar bent van een praktijk waar werknemers in totaal minder dan 40 uur per week werken kun je volstaan met de Checklist Gezondheidsrisico's. Zzp'ers tellen daarbij niet mee; dat zijn immers geen werknemers.

Hoe krijg ik toegang tot de RI&E-tool van de KNMT?

Waar vind ik de RI&E-tool van de KNMT?

Moet ik mijn RI&E extern laten toetsen?

Nee, dat hoeft niet als je gebruik maakt van de RI&E tandheelkundige praktijken en de praktijk minder dan 25 medewerkers heeft (zzp'ers tellen niet mee). Heeft je praktijk meer dan 25 medewerkers dan is een externe toets wel verplicht. Vraag ernaar bij je arbodienstverlener.

Kan iemand me helpen bij een RI&E?

Jazeker. Kom naar de cursus 'RI&E op orde in een halve dag' van de KNMT Academy. We begeleiden je dan bij het maken van een RI&E en een plan van aanpak. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een bewijs waarmee je kunt aantonen dat de uitgevoerde RI&E voldoet aan de wettelijke eisen.

Ik ben geen lid. Kan ik toch gebruik maken van de RI&E-tool?

Ja, dat kan. Een licentie voor de RI&E-tool van de KNMT kost €599,- (exclusief BTW) per jaar. Neem contact op met team Ledenservice.