Mondzorg-op-afstand of innovaties bekostigen: zo werkt dat

Hans Scholten
2 minuten
Image
Een man met een laptop en zijn duim omhoog
De NZa heeft recent een wegwijzer opgesteld waarin de bekostigingsmogelijkheden staan voor de inzet van digitale zorg. Op deze manier wil de NZa de inzet van e-health-toepassingen stimuleren. In de wegwijzer wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden in de mondzorg.

In de tandheelkunde en orthodontie geldt dat als de zorg zoals die staat omschreven in een prestatie ook op afstand plaats kan vinden, je hiervoor de bestaande prestatie in rekening mag brengen – uitgezonderd beugelconsulten. De zorg op afstand moet de reguliere vorm van de zorg dan uiteraard wel vervangen, denk bijvoorbeeld aan een probleemgericht consult via beeldbellen.

Op afspraak met de zorgverzekeraar kun je als tandarts ook gebruik maken van het hogere max-maxtarief, waardoor financieel extra ruimte kan ontstaan voor het declareren van digitale zorg.

Beugelconsult op afstand via aparte prestatie

Sinds 2023 is het mogelijk om beugelconsulten ook te declareren wanneer deze 'op afstand' plaatsvinden om de voortgang van de behandeling te beoordelen. Hiervoor is een aparte prestatie (F520) opgenomen in de prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg.

Naar de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2024

Innoveren? Ook daarvoor zijn financieringsmogelijkheden

Voor digitale toepassingen die niet passen in bestaande prestaties kunnen aanbieders een beroep doen op de beleidsregel ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’.

Deze beleidsregel biedt de mogelijkheid om 3 jaar (en in sommige gevallen 5 jaar) een kleinschalig experiment uit te voeren met een innovatieve vorm van zorg.

Deze route is vooral interessant als innovators snel een declaratietitel willen voor hun e-health-toepassing en lokaal willen experimenteren. Een voorbeeld hiervan is Dental Coach, een preventieprogramma met app waarmee tandheelkundige zorgverleners hun patiënten helpen hun gebit gezonder te maken.

Ook voor de innovatie-beleidsregel heeft de NZa een wegwijzer opgesteld, met ook daarin speciale aandacht voor de mondzorg.

Naar de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2024