KNMT vraagt aandacht voor regeldruk tandartsen

Hans Scholten
1 minuut
Regeldruk
Het wetsvoorstel dat het toezicht op nieuwe zorgaanbieders regelt, zorgt voor een toename van de regeldruk in de eerste lijn, waaronder tandartspraktijken. Dit terwijl de overheid de administratieve lasten voor zorgverleners tot een minimum zegt te willen beperken. De KNMT heeft daarom samen met de LHV, de KNMP en InEen vragen gesteld aan de Vaste Commissie voor VWS in de Tweede Kamer over deze Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

De gezamenlijke zorgaanbieders in de eerste lijn zetten vooral vraagtekens bij de keuze in het wetsvoorstel voor het in dienst hebben van 10 zorgverleners als grens voor de vergunningplicht. 

Vooral nu duidelijk is geworden dat niet alleen tandartsen, huisartsen en apothekers onder de categorie zorgverleners worden geschaard, maar ook tandartsassistenten, mondhygiënisten, doktersassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners. 

Dit betekent dat het overgrote deel van de kleinschalige eerstelijnsvoorzieningen vergunningsplichtig wordt. Terwijl tandartspraktijken, huisartsenpraktijken en apotheken op dit moment een automatische erkenning hebben.

Lees de brief over de Wtza aan de Tweede Kamer (pdf)