KNMT en ICT-leveranciers praten over digitale medicatieoverdracht

Karel Gosselink
2 minuten
Image
medicatie
Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van digitale medicatieoverdracht in de mondzorg? En hoe ziet de digitale strategie van de KNMT eruit? Hierover ging het eind mei tijdens een bijeenkomst van de KNMT en ICT-leveranciers voor de mondzorg.

Aandacht voor ontwikkelingen in programma Medicatieoverdracht 

De KNMT hield donderdag 25 mei een sessie voor ICT-leveranciers in de mondzorg, waarin zij werden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in het programma Medicatieoverdracht. Ook werd de digitale strategie van de KNMT besproken. Naast de KNMT en de leveranciers waren ook de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en het Kennis Instituut Mondzorg (KIMO) aanwezig.

KNMT wil in 2024 proefdraaien met digitale medicatieoverdracht 

In het eerste deel van de sessie ging het over het landelijke programma Medicatieoverdracht, dat is gestart om tot een digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgaanbieders te komen. In het kader van dit meerjarige programma wil de KNMT in 2024 met een aantal tandartsen en leveranciers gaan proefdraaien met digitale uitwisseling van medicatiegegevens.

Toegevoegde waarde voor de tandarts

Verder lichtte VZVZ toe wat een veilige uitwisseling van medicatiegegevens – met name op technisch gebied - betekent voor ICT-leveranciers in de mondzorg. Ook werd stilgestaan bij de toegevoegde waarde voor de tandarts van het hebben van inzage in medicatiegebruik, allergieën en laboratoriumuitslagen van de patiënt.

Digitale strategie Mondzorg van de KNMT

In het tweede deel van de sessie werd ingegaan op de uitwerking van de digitale strategie Mondzorg die de KNMT recent heeft opgesteld. Onderwerpen die hierbij centraal stonden waren de ontwikkeling van een zogenoemde basisgegevensset voor de mondzorg en de implementatie van de richtlijn Horizontale en verticale verwijzing.

De KNMT spreekt periodiek met ICT-leveranciers om zo samen te kijken welke digitale stappen kunnen bijdragen aan de tandarts van de toekomst.

Lees meer over programma Medicatieoverdracht

Start digitale medicatieoverdracht in de keten

In de regio’s Friesland en Rijnmond zijn medio 2022 twee zorgnetwerken als eerste gestart met de invoering van digitale medicatieoverdracht tussen verschillende zorgaanbieders. Dit vormt de ‘kickstart’ van de landelijke uitrol van digitale medicatieoverdracht in de keten, een project dat meerdere jaren zal beslaan. Het ligt in de bedoeling dat de mondzorg hier op termijn ook bij aansluit. De KNMT volgt nauwgezet de ervaringen en leerpunten uit de kickstart, zodat deze toegepast kunnen worden in de mondzorgsector.

Een betere medicatieoverdracht in de keten moet bijdragen aan een veilige en efficiënte manier waarop zorgverleners inzage krijgen in de medicijnen die een patiënt krijgt voorgeschreven. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van opnames in het ziekenhuis door medicatie-incidenten.