Inzet KNMT voor programma Medicatieoverdracht op lager pitje

Karel Gosselink
2 minuten
Image
medicatie-overdracht
De KNMT zal haar inzet voor het programma Medicatieoverdracht de komende periode tijdelijk verminderen. Reden hiervoor is vertraging die het landelijke programma heeft opgelopen. Dit zorgt ervoor dat de KNMT voorlopig geen vervolgstappen kan zetten. Het programma heeft als doel dat zorgverleners in Nederland met één druk op de knop een actueel en compleet medicatieoverzicht kunnen opvragen van iedere patiënt.

Actueel medicatieoverzicht met één druk op de knop

Het landelijke programma Medicatieoverdracht gaat bijdragen aan een veilige en efficiënte manier om inzage te krijgen in de medicijnen die een patiënt krijgt voorgeschreven, krijgt toegediend en/of gebruikt.

Al eerder waardevolle pilot in tandartspraktijken

Al eerder voerde de KNMT samen met de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in 3 tandartspraktijken een pilot uit rondom medicatieoverdracht. Dit leverde waardevolle informatie op maar die was ook tamelijk beperkt omdat het om een kleine groep patiënten ging. Ook is gebleken dat er qua zorgproces en software voor de mondzorg het nodige moet veranderen bij een digitale uitwisseling van medicatiegegevens. 

Eerst nog meer praktijkervaring opdoen

Om meer inzicht te krijgen in het proces van medicatieoverdracht in de mondzorg vindt de KNMT het van belang om eerst middels een aanvullende 'beproeving' - een soort van pilot - meer praktijkervaring op te doen met tandartsen, softwareleveranciers en andere zorgsectoren, bijvoorbeeld een instelling voor ouderenzorg. 

Vervolg voor mondzorg uitgesteld tot eind 2025

Aanvankelijk zou deze beproeving in het najaar 2024 van start gaan, maar dit wordt uitgesteld tot eind 2025. Dit komt omdat de resultaten van de zogenaamde kickstart van het programma - waarin vooroplopende zorgsectoren ervaring opdoen met digitale medicatieoverdracht - later dan gepland worden opgeleverd. Pas als dat is gebeurd, kan de KNMT starten met de aanvullende beproeving. 

KNMT gaat haar inzet voorlopig verminderen

Omdat de aanvullende beproeving later start, zal de KNMT de komende periode haar inzet binnen het landelijke programma Medicatieoverdracht verminderen. We blijven wel periodiek de belangrijkste ontwikkelingen volgen. Wanneer de kickstart is afgerond, zal de mondzorg vervolgstappen zetten binnen het landelijk programma Medicatieoverdracht. 

Het landelijk programma Medicatieoverdracht is erop gericht om de richtlijn Medicatieoverdracht in de keten met behulp van ICT en de informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9) te implementeren.

Lees meer over het programma Medicatieoverdracht