facebook

Herregistratie in het BIG-register: zo werkt dat

2 minuten
Behandeling
Om als tandarts actief te mogen zijn, moet je geregistreerd staan in het BIG-register. Eens per vijf jaar moet de registratie vernieuwd worden. Hoe werkt het?

Als je herregistratiedatum nadert, krijg je uiterlijk 6 maanden voor deze datum een oproep van het BIG-register; we raden je aan je niet eerder te melden dan nadat je deze hebt ontvangen. 

Lees ook het bericht: 'Bijscholing nodig voor herregistratie? Regel het nu'

Herregistratie werkt op basis van een ‘eigen verklaring’: je geeft aan dat je voldoet aan de eisen die de wet BIG aan herregistratie stelt en daarmee is jouw herregistratie een feit. Steekproefsgewijs zal het BIG-register echter aan inschrijvers vragen om bewijsstukken. Deze moet je dan binnen 6 weken aanleveren.

Bekijk een overzicht van de bewijsstukken van de werkervaringseis 

Voldoen aan de werkervaringseis

Om opnieuw als tandarts in het BIG-register te worden opgenomen, moet je voldoen aan een werkervaringseis of, bij gebrek aan voldoende werkervaring, een scholingseis.

Als je kunt aantonen de afgelopen 5 jaar minimaal 2080 uur als tandarts te hebben gewerkt, oftewel gemiddeld 8 uur per week, voldoe je aan de werkervaringseis.

Voor wie in loondienst werkt, gelden de contracturen als basis.

Voor zelfstandig gevestigde tandartsen zijn dat de werkelijk gewerkte uren, inclusief uren voor verlof, ziekte en scholing.

Heb je de afgelopen 5 jaar (een periode) in het buitenland gewerkt, of in een andere functie dan als individueel zorgverlenende tandarts – bijvoorbeeld als docent – dan gelden uitzonderingen en aanvullende eisen. 

Lees meer over uitzonderingen en aanvullende eisen 

Voldoen aan de scholingseis

Kun je niet voldoen aan de werkervaringseis, dan kun je door middel van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) toch opnieuw worden geregistreerd in het BIG-register. Je krijgt een PRC als je met succes scholing hebt gevolgd. ACTA Dental Education biedt daarvoor verschillende mogelijkheden:

>> Optie A: vrijwillige Simodont-oefendagen en in 1 dag examen doen (theoretisch en praktisch). Bij onvoldoende resultaat kan optie B worden gevolgd. Op basis van het toetsresultaat kunnen vrijstellingen worden verleend.
>> Optie B: nascholing; vrijwillige Simodont-oefendagen, 4 zaterdagen theoretische en praktische scholing. 

Lees meer over de nascholingsmogelijkheden bij ACTA Dental Education (zoek op herregistratie)

Wat als je je niet herregistreert

Als je je niet tijdig herregistreert, wordt je vermelding in het BIG-register vanzelf doorgehaald. Je mag dan niet langer de titel tandarts voeren, en niet zelfstandig je beroep uitoefenen. Wel mag je je “tandarts niet praktiserend” noemen.

Je kunt overigens op ieder moment opnieuw een aanvraag doen om in het BIG-register opgenomen te worden. 

Lees meer over herregistratie in het BIG-register

Kaakchirurgen en orthodontisten

Voor tandartsspecialisten geldt dat zij zich niet hoeven te herregistreren in het BIG-register. Zolang zij in het register van het specialisme (DMO of MKA) staan ingeschreven, behouden zij automatisch hun registratie in het BIG-register.

Lees meer over tandartsspecialisten en herregistratie

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
bij- en nascholing
herregistratie

Recent nieuws