12 november 2019

Eens in de 5 jaar moeten tandartsen hun registratie in het BIG-register vernieuwen. Heeft u weinig gewerkt en denkt u niet te kunnen voldoen aan de urennorm voor herregistratie? Regel dan tijdig scholing om in aanmerking te komen voor een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Daarmee kunt u zich dan alsnog laten herregistreren.

26 september 2019

Minister Bruins voor Medische Zorg verwacht begin oktober de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan over het conflict over de zogenoemde regieverpleegkundige. 

08 mei 2018

2215 zorgverleners hebben vandaag en gisteren van het CIBG veel te vroeg een oproep voor herregistratie in het BIG-register ontvangen. In het geval van een bij de KNMT bekende tandarts gaat het om iemand die pas uiterlijk 31-12-2021 zijn aanvraag hoeft in te dienen.

01 juni 2017

Daar waar tandheelkundig specialisten allang een verplichting tot het volgen van bij- en nascholing hebben, blijven de tandartsen tot nog toe achter. Maar daar komt snel verandering in, als het aan de KNMT ligt.

05 februari 2018

In maart 2018 vervalt voor een groot deel van de kaakchirurgen en orthodontisten hun inschrijving in het specialistenregister MKA of DMO van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De groep tandarts-specialisten die als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wil blijven, moet zich vóór afloop van hun inschrijving herregistreren.

27 december 2017

Wilt u herregistratie aanvragen in het BIG-register en kunt u dat niet doen op basis van voldoende actuele werkervaring? Dan kunt u scholing volgen. In dat geval is het belangrijk dat u daar tijdig mee start.

22 december 2017

Het ministerie van VWS heeft een wijziging van de Wet BIG in voorbereiding. Deze wijziging gaat over beroepenregulering en bevat een aantal onderdelen, waaronder uitbreiding van de eisen voor herregistratie.

MKA-chirurgen met een dubbele vooropleiding kunnen zich via een vereenvoudigde procedure herregistreren als arts in het BIG-register. Hoe werkt dat?

Behouden van uw registratie als tandarts-specialist vereist elke 5 jaar herregistratie en aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen voldeed.

De regelgeving voor opleiding en registratie van tandarts-specialisten berust op de Wet BIG en is nader uitgewerkt in de Regeling Specialismen Tandheelkunde en de daaruit voortvloeiende besluiten van het College Tandheelkunde Specialismen (CTS).