facebook

herregistratie

Vrouw juicht achter computer

[Update] Tweejaarsregel bij herregistratie vervalt per 1 december 2022!

online cursus relaxed

Grote groep tandartsspecialisten kan vanaf nu aan de slag met herregistratie bij RTS

online cursus relaxed

Grote groep tandartsspecialisten kan eerder aan de slag met herregistratie bij RTS

tandarts patient behandeling

Herregistratieplicht BIG hervat; 5 dingen die je moet je weten

Opleiding en (her)registratie tandarts-specialisten

Goedgekeurd

Herregistratieplicht tandartsen tijdelijk vervallen

Computerapple

Online systeem voor accreditatie bij- en nascholing tandartsspecialist: PE-online

Terug naar school student

Scholing nodig voor herregistratie? Regel het op tijd

Tandarts

Scholing nodig voor uw herregistratie? Begin op tijd!

Kaakchirurg

MKA-chirurg: heeft u uw herregistratie als arts al geregeld?