facebook

Handreiking Uitvoering Mondzorg Wlz geactualiseerd

Karel Gosselink
1 minuut
Image
ouderen-tandarts
De handreiking Uitvoering Mondzorg Wlz van de KNMT is geactualiseerd. Lever je tandheelkundige zorg aan patiënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan geeft de handreiking inzicht in het proces van machtiging en declaratie.

Recht op tandheelkundige zorg vanuit Wlz 

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Of iemand toegang heeft tot de Wlz wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Sommige Wlz-patiënten hebben recht op tandheelkundige zorg. De handreiking Uitvoering Mondzorg Wlz geeft inzicht in het proces van machtiging en declaratie voor deze zorg.

Inzicht in proces van machtiging en declaratie

In de handreiking lees je onder meer:

  • Wanneer een patiënt recht heeft op een vergoeding mondzorg vanuit de Wlz; 
  • Voor welke behandelingen je een machtigingsaanvraag kunt doen;
  • Hoe de machtigingsprocedure verloopt;
  • Waar je de Wlz-declaratie kunt indienen;
  • Hoe je de declaratie indient.

Naar de handreiking Uitvoering Mondzorg Wlz

Lees meer over mondzorg voor Wlz-patiënten