Gratis advies voor verduurzamen tandartspraktijk

Karel Gosselink
2 minuten
duurzaam-coach
Tandartsen en mondzorgverleners die aan de slag willen met verduurzaming van hun praktijkpand kunnen hiervoor via de provincie gratis advies en ondersteuning krijgen. Een duurzaamheidscoach brengt de mogelijkheden in kaart en stelt een op maat gesneden plan van aanpak op.

Duurzaamheidscoaches bieden begeleiding bij plan van aanpak

Provinciale duurzaamheidscoaches bieden tandartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders die hun vastgoed willen verduurzamen kosteloze begeleiding aan op een aantal onderdelen:

  • het inzichtelijk maken van de te nemen stappen voor verduurzaming
  • de mogelijkheden om een en ander te financieren
  • het opstellen van een plan van aanpak
  • het vinden van een uitvoerende partij om de duurzaamheid te realiseren

Het advies verplicht tot niets. Je belooft vooraf alleen het opgeleverde plan serieus in overweging te nemen.

Een voorwaarde is wel dat de eerstelijnszorgaanbieders maximaal 10 gebouwen in eigendom mogen hebben.

Niet in elke provincie duurzaamheidscoach voor de mondzorgpraktijk

De regeling maakt deel uit van het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvoor elke provincie eenmalig 2 miljoen euro uitgekeerd heeft gekregen. De uitvoering van de regeling vult elke provincie zelf in. Helaas biedt niet elke provincie ontzorging aan eerstelijnszorg waaronder mondzorgpaktijken aan. Op de websites van de provincies kun je terecht voor meer informatie.

Provincies die ontzorging aanbieden aan mondzorgpraktijk

Provincies die geen ontzorging aanbieden aan de mondzorgpraktijk

Als alternatief zou je een beroep kunnen doen op de meer generieke Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM), waarmee je ook een adviseur kunt inhuren voor een energieadvies op maat.

Subsidies en regelingen

Overzicht subsidieregelingen duurzaamheid