Gezocht: ‘meedenkers’ informatievoorziening tuchtrecht

Hans Scholten
2 minuten
Image
Hamer van een rechter
Zorgverleners die een tuchtklacht krijgen, moeten gemakkelijk informatie kunnen vinden over wat zij kunnen verwachten. Dit helpt hen beter voorbereid te zijn. De KNMT doet mee aan een project om de informatievoorziening te verbeteren en zoekt tandartsen, orthodontisten of mka-chirurgen die daarover willen meedenken.

Dat meedenken gebeurt in de vorm van het geven van medewerking aan een interview waarin deelnemers gevraagd wordt naar hun ervaring met het tuchtrecht. Er wordt gezocht naar mensen die ervaring hebben met een tuchtprocedure, als ‘ervaringsdeskundige’ dus, maar ook mensen die nog geen ervaring ermee hebben.

Nieuw voorlichtings- en informatiemateriaal in ontwikkeling

Het doel is om ideeën op te halen om nieuw voorlichtingsmateriaal over het tuchtrecht te kunnen ontwikkelen en ontsluiten. Het gaat daarbij om informatie over het verloop van een tuchtprocedure en de mogelijkheden om hulp te krijgen. Daarnaast wordt onderzocht hoe zorgverleners handvatten kunnen krijgen om (in teamverband) tuchtuitspraken te bestuderen en hier lessen uit te trekken voor hun eigen praktijk.

Interviews van een uur, per telefoon of online

De interviews zullen telefonisch of online worden afgenomen en duren maximaal een uur. Het ligt in de bedoeling de interviews in de komende zomerperiode met de deelnemers in te plannen. Voor deelname aan de interviews is vacatiegeld beschikbaar. De interviews worden afgenomen door communicatiebureau O-bureau.

Verschillende beroepsgroepen doen mee

De KNMT participeert in dit project dat onder leiding staat van KNMG en V&VN. Het voorlichtings- en informatiemateriaal dat wordt ontwikkeld, richt zich namelijk op alle zorgverleners (in opleiding) die onder het tuchtrecht vallen, zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen én tandartsen.

Wil je meedenken, meld je aan

Heb je deze zomer 1 uur beschikbaar en wil je meehelpen om het perspectief van tandartsen in te brengen? Zodat ze beter geïnformeerd en voorbereid zijn op het tuchtrecht? Neem dan uiterlijk woensdag 26 juni contact op met Hoofd Juridische Zaken van de KNMT, mr. Joan van der Ven (j.van.der.ven@knmt.nl).