Geef knelpunten door voor de nieuwe klinische praktijkrichtlijn Gebitsslijtage

Danielle Brinkman
1 minuut
Image
mondzorgbehandeling
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) ontwikkelt momenteel de nieuwe klinische praktijkrichtlijn (KPR) Gebitsslijtage. Om te inventariseren welke knelpunten tandartsen in de praktijk ervaren rondom de behandeling van gebitsslijtage, vragen we jouw medewerking. Dit helpt KIMO om de nieuwe richtlijn goed aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk.

Richtlijn Gebitsslijtage gaat over diagnostiek, indicatiestelling en beleid

Gebitsslijtage is een leeftijdsgebonden fenomeen. Het gebit krijgt gedurende het hele leven namelijk te maken met erosieve, attritieve en abrasieve uitdagingen. Gebitsslijtage is een multifactorieel proces, waarbij de etiologie vaak onbekend is. Voor de mondzorgverlener is het belangrijk om te herkennen wanneer gebitsslijtage pathologisch is. Daarbij is niet alleen een momentopname van het probleem van belang, maar ook het verloop in de tijd en dus de progressie van de gebitsslijtage. 

In de richtlijn draait het daarom om diagnostiek, indicatiestelling en beleid. De daadwerkelijke uitvoering van eventuele behandeling is geen onderdeel van deze richtlijn.

Welke knelpunten ervaar jij in de praktijk? 

Om de nieuwe klinische praktijkrichtlijn goed te laten aansluiten op de praktijk, wil KIMO graag weten waar algemeen practici tegenaanlopen. Het kan dan gaan om zaken als:

  • de screening van gebitsslijtage;
  • de diagnostiek van pathologische gebitsslijtage;
  • de signalen van pathologische gebitsslijtage;
  • monitoring van gebitsslijtage;
  • termijnen van monitoring;
  • de preventie van gebitsslijtage;
  • indicatie voor curatieve behandeling van gebitsslijtage.

 

We horen graag uiterlijk 1 mei 2024 waar jij tegenaan loopt.

Doorgeven knelpunten gebitsslijtage