Een opleiding tandartsassistent in 5 dagen, hoe zit dat?

Nathalie Dielissen
2 minuten
Image
mondzorgbehandeling
Gisteren verscheen in de media een nieuwsbericht over een 5-daagse cursus tot tandartsassistent die het UWV aanbiedt, waarmee werkzoekenden worden klaargestoomd om als assistent aan de slag te gaan bij een tandartspraktijk. De KNMT is niet betrokken bij de cursus maar wil wel antwoord geven op de vraag: een opleiding tandartsassistent in 5 dagen, hoe zit dat?

De ontwikkelingen in de tandheelkunde vereisen kwalitatief hoogstaand personeel waar niet alleen het technische aspect een rol bij speelt, maar ook de sociale interactie binnen het team en met de patiënt op hoog niveau moet zijn. Iedereen die in de tandartsstoel zit, moet er vanuit kunnen gaan dat het behandelteam ter zake kundig is.

Kwalitatief hoogwaardige mondzorg

De KNMT streeft naar kwalitatief hoogwaardige mondzorg in Nederland: voor KNMT-leden om te kunnen verlenen en voor patiënten om te kunnen ontvangen. Hier wordt door de KNMT op verschillende manieren invulling aan gegeven. Van de KNMT Academy en IQual tot aan landelijke campagnes als 'Samen beslissen’. 

Tegelijkertijd heeft de sector te maken met grote arbeidstekorten. Ook voor wat betreft tandartsassistenten. De KNMT is vorig jaar gestart met de campagne ‘Tandartsassistent, iets voor jou?’. Het doel hiervan is het animo voor het vak te vergroten. 

Externe initiatieven, zoals een 5-daagse spoedcursus, dragen hieraan op een laagdrempelige en positieve wijze bij, met de toevoeging dat een introductiecursus geen recht doet aan de hedendaagse eisen die worden gesteld aan patiëntenzorg. Een tandartsassistent dient zelfverzekerd en zelfbewust te kunnen handelen. Daar is meer voor nodig dan een introductiecursus. Qua opleiding en qua begeleiding in de praktijk. 

Een tandartsassistent dient zelfverzekerd en zelfbewust te kunnen handelen. Daar is meer voor nodig dan een introductiecursus.

Lancering particuliere opleiding

De KNMT werkt met Edin Dental Academy, Dental Best Practice en Academie Tandartsenpraktijk momenteel de invulling van de particuliere opleiding tandartsassistenten (ABC) uit. Daarin komen branche en opleiders met een duidelijk beschreven beroepsprofiel met opleidingseisen voor veld. De verwachte lancering is medio 2024.

Lees ook: Tandartsassistent Ilse is niet blij met spoedcursus UWV: 'Vijf dagen is veel te kort om het vak te leren'