Do’s and don’ts bij verzekeringsvragen van patiënten

24 december 2019

Moet ik een aanvullende tandartsverzekering nemen? Heeft het zin om mijn verzekering aan te passen? Welke behandelingen worden eigenlijk vergoed? Tandartsen worden in deze periode overspoeld met vragen van patiënten over hun zorgverzekering. Wat mag je wel en niet zeggen? 

Do’s bij verzekeringsvragen 

  • Geef objectieve en feitelijke informatie 
  • Wees eerlijk over het al dan niet hebben van een contract met een verzekeraar en de mogelijke gevolgen voor de patiënt
  • Verwijs naar de zorgverzekeraar bij vragen over vergoedingen
  • Gebruik het wachtkamermateriaal van de KNMT uit de campagne 'Mondzorg en verzekeren'

Don’ts bij verzekeringsvragen

  • Patiënten waarschuwen om geen polis af te sluiten bij een bepaalde zorgverzekeraar
  • Adviseren om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar 
  • Subjectieve of eenzijdige informatie geven over een zorgverzekeraar, bijvoorbeeld via posters in de wachtkamer of de praktijkwebsite

NZa roept zorgverleners op patiënten niet te misleiden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering. Zij ontvangen signalen dat sommige zorgaanbieders mensen adviseren om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Als zij daar niet mee stoppen, dan neemt de NZa maatregelen. Het is niet bekend of er ook meldingen over tandartsen zijn ontvangen.
 
Total votes: 29

0 reacties op Do’s and don’ts bij verzekeringsvragen van patiënten