facebook

Dag van de Privacy: 10 tips om veilig met vertrouwelijke patiëntinformatie om te gaan

Karel Gosselink
1 minuut
Image
privacy
Op de Europese dag van privacy - 28 januari - staat het veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens centraal. Ook voor mondzorgpraktijken is het van belang om zorgvuldig met patiëntengegevens en privacy om te gaan. Deze 10 'gedrags'-tips kunnen je hierbij helpen en zijn makkelijk uit te voeren in de praktijk.
  1. ​​​​​​Zorg ervoor dat een patiënt niet onbedoeld mee kan kijken op het computerscherm, bijvoorbeeld bij de balie.
  2. Print zo min mogelijk. Dat vermindert de kans op rondslingerende paperassen.
  3. Vergrendel altijd je computer als je je werkplek verlaat.
  4. Laat informatiedragers als usb-sticks, smartphones en laptops nooit onbeheerd achter. Denk ook aan dongels in 3D-scanners en –printers en sinterovens.
  5. Probeer sterke wachtwoorden te gebruiken en verander deze eens per halfjaar.
  6. Het gebruik van een wachtwoordmanager voorkomt dat je alle wachtwoorden moet onthouden.
  7. Sluit geen privé-apparaten aan op praktijknetwerken. Ook niet om ze op te laden.
  8. Verzend alleen e-mails via beveiligde systemen, bijvoorbeeld via Zorgmail
  9. Vraag een paar medewerkers om eens een dag te speuren naar informatielekken en onveilig gedrag in de praktijk.
  10. Besteed in het werkoverleg geregeld aandacht aan informatiebeveiliging en privacy.

Heb jij je informatiebeveiliging op orde? Doe je voldoende om privacygevoelige gegevens te beschermen? Alles wat je moet regelen vind je in de checklist privacy en informatiebeveiliging