Carola van Dijk nieuw in de ledenraad

Hans Scholten
2 minuten
Stemmen
Carola van Dijk is met ingang van 23 april aanstaande benoemd tot lid van de ledenraad. Ze won recent de verkiezingen van 5 medekandidaten. Ze neemt de zetel in die vrijkomt vanwege het vertrek van Joost de Waard uit de zzp-fractie in de raad.
Carola van Dijk

Behalve een zetel voor een zzp-tandarts is er in de ledenraad ook plek voor een gedifferentieerd tandarts. De verkiezing daarvoor is tussentijds gestaakt. 

Dit is gebeurd naar aanleiding van vragen over de indeling in kiesgroepen en verzoeken om tussentijds te wisselen van kiesgroep. Om transparante verkiezingen te garanderen krijgen alle leden binnenkort een extra mogelijkheid om aan te geven tot welke kiesgroep ze willen behoren. Alleen in de kiesgroep waartoe je behoort, kun je je verkiesbaar stellen en stemmen. 

Vervolgens vinden er opnieuw verkiezingen plaats voor de vrijgekomen zetel voor een gedifferentieerd tandarts. De winnaar daarvan wordt per 1 juli 2022 geïnstalleerd in de ledenraad.

Foto: Carola van Dijk

Uitleg kiesgroepen ledenraad

De ledenraad van de KNMT bestaat uit 24 leden, uit verschillende groepen: tandarts-praktijkhouder (14), tandarts-zzp'er (5), tandarts in loondienst (1), gedifferentieerd tandarts (1), tandarts-specialist (1). Ook is er een zetel voor een student Tandheelkunde en een vertegenwoordiger van de opleidingen. 

Voor zowel de stemming als de kandidaatstelling voor de ledenraad wordt gebruik gemaakt van kiesgroepen. Ieder lid is toegewezen aan de kiesgroep die het meest aansluit bij de beroepsbeoefening. Zo zijn leden van wie bekend is dat zij een eigen praktijk hebben ingedeeld in de kiesgroep praktijkhouder. Wie werkt als gedifferentieerd tandarts, in loondienst, als specialist of zzp-tandarts is in die kiesgroep ingedeeld. 

Voor niet langer werkzame gewone leden wordt de laatst bekende categorie tijdens het werkzame leven aangehouden. 

Eens per 3 jaar krijgen alle leden de kans te wisselen van kiesgroep – wat relevant is als je bijvoorbeeld bent geswitcht van zzp’er naar praktijkhouder of andersom,  een differentiatie hebt behaald of tot meerdere kiesgroepen behoort (bijvoorbeeld gedifferentieerd tandarts en praktijkhouder). De gekozen kiesgroep, die uiteraard moet aansluiten bij je beroepsuitoefening, staat vervolgens voor drie jaar vast.