facebook

Binnen 5 jaar iedere masterstudent tandheelkunde op stage in praktijk

Karel Gosselink
2 minuten
praktijkstage
De 3 opleidingen tandheelkunde en de KNMT willen dat elke student tandheelkunde in de masterfase een externe praktijkstage gaat lopen. Dit moet over uiterlijk 5 jaar zijn gerealiseerd. Dit laten ze weten in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) in september. Werving van voldoende stageplekken zal de nodige tijd vragen.

Studenten leren werken in een concrete beroepssetting

Sinds enkele jaren bieden de opleidingen tandheelkunde in Amsterdam, Groningen en Nijmegen de mogelijkheid aan masterstudenten om een stage te lopen in een externe tandartspraktijk. Doel  is om de studenten de gelegenheid te geven hun theoretische kennis en verworven praktische vaardigheden toe te passen in een concrete beroepssetting.

Externe praktijkstage als zeer positief ervaren

De ervaringen van zowel studenten als stagebegeleiders met dit zogenoemde werkplekleren zijn zeer positief. Dit heeft tot het initiatief geleid van de drie tandheelkunde-opleidingen om gezamenlijk een nationaal programma voor een externe praktijkstage voor derdejaars masterstudenten op te zetten. Dergelijke externe stages zijn in veel andere (para-)medische opleidingen allang gemeengoed.

Zelfde opzet stage voor alle 3 opleidingen tandheelkunde

De opleidingen vinden dat studenten met de externe stage beter kunnen worden voorbereid op de uitoefening van het tandartsberoep en willen dat alle masterstudenten een externe stage gaan lopen. Beoogd wordt dat zo’n stage binnen de drie opleidingen een zelfde opzet krijgt. Op die manier is het voor praktijken ook makkelijker om studenten van verschillende opleidingen op stage te krijgen. En dit geeft meer duidelijkheid over welke inzet nodig is om een student in de praktijk te begeleiden.

Binnen 5 jaar alle masterstudenten op stage

Om alle masterstudenten een externe stage te beiden, moeten er voldoende stagepraktijken geworven worden, moeten stagebegeleiders didactisch worden geschoold en moet het curriculum worden aangepast. De inzet  van de opleidingen is er nu op gericht om binnen vijf jaar te zorgen dat alle masterstudenten een externe praktijkstage kunnen lopen, zo meldt het NTvT.

Gezocht: geïnteresseerde praktijken

De KNMT hoort graag van praktijken die interesse hebben om een stage aan masterstudenten aan te bieden of die meer informatie willen. Geef je reactie per mail door aan het secretariaat van de KNMT ter attentie van Kim de Lange.

KNMT voor studenten Tandheelkunde