facebook

5 tips om privacyvriendelijk gedrag in de praktijk te stimuleren

Karel Gosselink
2 minuten
Image
privacy
Om de privacy van de patiënt te beschermen is een aantal jaar geleden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De invoering hiervan zorgde voor het nodige werk. Maar leeft het onderwerp privacy vandaag de dag nog wel voldoende bij jou in de praktijk? Deze 5 tips helpen je om privacyvriendelijk gedrag te bespreken én te stimuleren.

Tip 1: Zie privacy als een vorm van aandacht voor de patiënt (en niet als verplichting)

Zie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als een kans: aandacht hebben voor privacy en netjes omgaan met persoonsgegevens bevordert een goede reputatie bij patiënten. Spreek met elkaar niet over de AVG als een wet met een serie verplichtingen, maar als het antwoord op de vraag van patiënten om zorgvuldige om te gaan met hun gegevens.

Tip 2: Praat regelmatig met elkaar over privacy

Zorg dat het onderwerp privacy op de radar blijft door het een vast agendapunt op het werkoverleg te maken. Bespreek bijvoorbeeld elke maand een ander privacygerelateerd thema. Of vraag iedere keer een andere collega te vertellen over een 'best practice' of juist een blunder op privacygebied. Was er sprake van een datalek? Bespreek de casus dan met elkaar.

Tip 3: Beoordeel en beloon privacy

Neem het onderwerp privacy op in de beoordelingscyclus door het te bespreken tijdens het functionerings- en beoordelingsgesprek. Stel samen doelen en beloon medewerkers die veel te maken hebben met het thema en er goed op presteren.

Tip 4: Maak iemand 'privacy champion'

Wijs iemand in de praktijk aan die verantwoordelijk is voor alle privacygerelateerde zaken. Diegene gaat niet alleen over de protocollen en het technische deel van privacy maar ook over het motiveren van collega’s. Laat deze ‘privacy champion’ bijvoorbeeld elk werkoverleg een korte update geven van wat er allemaal speelt rondom het onderwerp.

Tip 5: Maak privacy onderdeel van het inwerkprogramma

Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers tijdens hun inwerkperiode te weten komen hoe er binnen de praktijk met privacy wordt omgegaan. Laat ze bijvoorbeeld het document met het privacybeleid van de praktijk doorlezen. En bespreek met elkaar welke privacyaspecten er aan het werk van de betreffende functie zitten.

Meer over de AVG in de mondzorg