facebook

3 btw-regelingen om rekening mee te houden

Karel Gosselink
2 minuten
Image
btw-belasting
Als tandarts kun je te maken krijgen met zaken die samenhangen met btw op producten en diensten. Met deze 3 regelingen heb je rekening te houden: kleineondernemersregeling, ‘btw verlegd/VAT reverse charge’ én de renseigneringsverplichting. Een korte uitleg.

1.         Kleineondernemersregeling (KOR)

Werkzaamheden die zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging van patiënten vallen onder de medische vrijstelling in de btw. Het kan zijn dat je als tandarts daarnaast ook nog omzet haalt uit de verkoop van producten of het verlenen van adviezen. Die omzet is met btw belast. De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw – aan te vragen bij de Belastingdienst -  stelt ten hoogste € 20.000,- omzet per jaar vrij van btw. 

              Vraag vóór 2 december de KOR voor 2024 aan!

Als je gebruik wilt maken van de KOR, dan bereken je geen btw aan je klanten en patiënten, doe je geen btw-aangifte én kun je een deel van de betaalde btw op kosten en investeringen terugvragen. Het is vooral een administratieve lastenverlichting. De KOR wordt voor een periode van 3 jaren toegekend. Wil je vanaf 2024 van deze regeling gebruik maken? Dan kun je je hiervoor nog tot 2 december 2023 aanmelden bij de Belastingdienst.

2.         Btw verlegd/VAT reverse charge

Koop je voor je praktijk of zelfstandige beroepsuitoefening goederen uit een ander land gelegen in de Europese Economische Ruimte? Dan kan op de factuur vermeld staan: ‘btw verlegd’ of ‘VAT reverse charge’. Dat betekent dat de verkoper zonder btw levert en dat de koper in eigen land aangifte moet doen van de import en mogelijk btw moet betalen. Ook wanneer je deelneemt aan de KOR moet je aangifte doen van de import. De Belastingdienst biedt een hulpmiddel om te helpen bij incidentele btw-aangifte. Uiteraard kan ook jouw fiscalist de aangifte verzorgen. 

3.         Denk aan de renseigneringsverplichting!

Zelfstandig werkende tandartsen of mondhygiënisten die voor jou als opdrachtgever werken, hoeven voor hun werk geen btw te vermelden op hun facturen, omdat de medische vrijstelling hierop van toepassing is. Als opdrachtgever moet je echter wel aan de Belastingdienst melden welke bedragen (dus zonder btw) je hebt betaald aan welke persoon die werk heeft verricht voor je praktijk. Dit is de zogenoemde renseigneringsverplichting, die tenminste geldt direct na afloop van het kalenderjaar of periodiek gedurende het kalenderjaar. Denk dan aan deze verplichting!