Stappenplan praktijk overnemen

Ben je van plan een bestaande praktijk over te nemen? Maak gebruik van het stappenplan.

1. Zoek een geschikte praktijk

Raadpleeg het aanbod van praktijken dat wordt aangeboden voor overdracht

2. Beoordeel de 'personeelszaken'

 • Wat voor sfeer heerst er in de praktijk, welk stempel heeft de zittende praktijkhouder erop gedrukt?
 • Is er een ‘klik’ met de collega’s/het team?
 • Hoe is de samenwerking met zzp’ers geregeld?
 • Welke afspraken zijn er vastgelegd in de arbeidscontracten en overeenkomsten van opdracht?
 • Welke afspraken staan er nu op papier en wat is de feitelijke situatie? Vraagt dit om vernieuwing van bestaande arbeidsovereenkomsten?
 • Willen er werknemers stoppen op het moment van overname?
 • Uit wat voor type werknemers bestaat het team? Past dit bij je of niet, en wat zijn hiervan de gevolgen?
 • Hoe is het ziekteverzuim?

3. Beoordeel het patiëntenbestand

Deze gegevens zijn goede indicatoren voor het bepalen van de omzet. Vragen die je kunt stellen:

 • Hoeveel patiënten telt de praktijk en welk deel hiervan neemt jaarlijks één of twee periodieke controles af?
 • Wat is de geografische spreiding van deze patiënten?
 • Wat is de leeftijdsopbouw van het bestand?
 • Zijn er patiënten uit bijzondere doelgroepen?
 • Met welke frequentie zijn bepaalde verrichtingen gedaan het afgelopen jaar?
 • Welke en hoeveel doorverwijzingen zijn er geweest?
 • Met welk (oproep-)systeem werkt men voor periodieke controles?
 • Kan de patiënt online afspraken plannen?
 • Werkt de praktijk met behandelplannen en volgt men daarbij de geldende richtlijn?

4. Beoordeel het pand

 • Is het pand dat je op het oog hebt te koop of is het een huurpand?
 • Biedt het pand eventueel uitbreidingsmogelijkheden?
 • Leg gemaakte afspraken altijd goed vast.

5. Bekijk welke apparatuur er is en of extra aanschaf nodig is

 • Test de bestaande apparatuur vooraf op functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.
 • Vraag naar onderhoudscontracten en -rapporten.
 • Bekijk het Kernenergiewet-dossier (KEW-dossier) van de röntgenapparatuur.
 • Besluit je nieuwe apparatuur aan te schaffen, bekijk dan of dit bouwkundige eisen stelt aan het pand.
 • Wat is de factuurwaarde van de niet-aangebroken verpakkingen?
 • Wat is volgens taxateurs de taxatiewaarde van het instrumentarium?

6. Beoordeel/waardeer de verbruiksmaterialen en het over te nemen instrumentarium

Bereken hoeveel je moet investeren in deze kostenpost.

7. Bekijk de automatisering

Hoe zijn de automatisering, factoring en clearing geregeld? Moet je hierin investeren?

8. Beoordeel andere contracten en verplichtingen

Krijg inzicht in bestaande contracten in de praktijk (bijvoorbeeld de energieleverancier, wachtkamerschermen, de praktijkwebsite. En bepaal welke contracten je wel en niet wilt overnemen. Kijk naar opzegmogelijkheden, en dergelijke. etc (wel/ niet overnemen)

9. Houd rekening met 'goodwill'

Naast een eventuele overnamesom voor het praktijkpand, de inrichting en het instrumentarium, zal de verkopende partij ook een bedrag voor de ‘bestaande praktijkorganisatie’ vragen. Houd hier rekening mee in je financieel plan.

10. Regel de laatste dingen...

Heb je aan de laatste regelzaken gedacht? 

Meer weten?

Handboek Praktijk starten (pdf)

In overleg