Ondernemingsplan voor de maatschap

Financiële instellingen zijn kritisch bij het beoordelen van een financieringsvraag. Volg de hier beschreven stappen om zo jouw ondernemingsplan te schrijven. Afhankelijk van de gewenste maatschapsvorm doe je dit alleen of samen.
  1. Schrijf een inleiding waarin je kort maar enthousiast vertelt waarom je samen een maatschap-praktijk wilt starten.
  2. Beschrijf de persoonlijkheid, opleiding, ervaring en motivatie van iedere collega die participeert in de maatschap.
  3. Beschrijf in 10 zinnen de (huidige en) gewenste maatschap praktijk.
  4. Maak een analyse van lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Kijk ook naar mogelijk nieuwe wetten. Vormen ze een kans of een bedreiging voor uw onderneming?
  5. Beschrijf jouw missie en visie op het gebied van tandheelkunde en praktijkvoering. Wat wil je bereiken, hoe en waarom? Neem hierin ook het kwaliteitsproces mee.
  6. Schets jouw patiëntenbestand. Nu én in de toekomst.
  7. Bepaal de benodigde capaciteit van het team, in kwantiteit en kwaliteit.
  8. Beschrijf de beoogde praktijkruimte en de financiële consequenties ervan.
  9. Jouw ondernemingsplan is nu geschreven. Nu nog een financieel plan voor de onderbouwing van jouw financieringsaanvraag. Voeg alle cijfers uit het ondernemingsplan samen in een financieel plan.

Banken gebruiken kengetallen bij het beoordelen van een financieringsaanvraag. Als je wilt weten of de door jou gewenste maatschap-praktijk voldoende rendabel is én blijft, kan je zelf ook zo'n analyse maken, of laten maken door een adviseur. Denk daarbij aan een vergelijking van kengetallen als: omzet per dag per behandelaar; omzet per patiënt per jaar; verhouding aantal patiënten en aantal behandelkamers; verhouding kosten versus omzet.