Maatschap starten

Een maatschap aangaan is vergelijkbaar met een verstandshuwelijk onder huwelijkse voorwaarden sluiten. Het vraagt om duidelijkheid over de doelen en wederzijdse verwachtingen.

Zorg voor een goede voorbereiding

Raadpleeg het handboek Maatschap starten (pdf) en lees uitgebreid waar je aan moet denken voordat je een maatschap start.

De grote vraag is natuurlijk of je elkaar goed genoeg kent om van de samenwerking een succes te maken. Neem daarom de tijd om je voor te bereiden:

  • Breng jouw persoonlijke inbreng in kaart: van je zorgvisie en drijfveren tot bedrijfsmiddelen en eigen vermogen.
  • Denk aan wat jouw praktijk vertegenwoordigt, als je deze ook inbrengt: van patiëntaantallen en personeelsleden tot waarde van het pand.
  • Bespreek vervolgens met jouw maat of maten de toekomstplannen. Plan hiervoor genoeg tijd in: minimaal 3 x 3 uur. Bespreek in ieder geval de zorgvisie en ieders inbreng:
  1. De mate van samenwerking: van bevoegdheden en aansprakelijkheid tot continuering van zorg bij vakantie of calamiteiten.
  2. Financiën: persoonlijke inbreng, investeringen, verdeling van de resultaten et cetera.
  3. Opzegging en beëindiging samenwerking.

Meld je en vraag zonodig een vergunning aan

Begin je een maatschap? Dan ben je verplicht dit te melden bij het CIBG. Werken er meer dan 10 zorgverleners in je praktijk? Dan moet je een vergunning aanvragen vóór je met de zorgverlening kunt beginnen.

Voldoen aan de meld- en vergunningsplicht

Jaarverantwoordingsplicht en transparantie-eisen

Houd er daarnaast rekening mee dat je jaarlijks financiële verantwoording moet afleggen en aan speciale transparantieregels moet voldoen.

Financiële verantwoording en transparantie

Schakel een juridisch adviseur in voor de samenwerkingsvorm

Heb je alles doorgesproken, is er consensus over de te kiezen weg en bijpassende maatschapsvorm? Dan is het tijd om juridisch advies in te winnen bij een ervaren en onafhankelijke partij. Samen met deze adviseur kan je dan samen zoeken naar passende afspraken om problemen met de fiscus of bij beëindiging van de maatschap te voorkomen.

Leestip: De VvAA heeft een handleiding uitgegeven om de samenwerking binnen (para)medische maatschappen goed te houden: 'Samenwerken vergt onderhoud'.

Modelovereenkomsten voor de maatschap

Ga je werken in een maatschap? Stel dan een passende overeenkomst op:

Sommige overeenkomsten moet je aanvragen bij team Ledenservice. Dit zijn: de overeenkomst van opdracht, praktijkwaarneming of praktijkmedewerking; de huurovereenkomst in verschillende varianten.

Let op: Wij adviseren je dringend om bij het vastleggen van afspraken rondom de maatschap juridisch advies in te winnen bij een ervaren en onafhankelijke partij.

Ondernemingsplan schrijven

Mocht je bij de bank willen aankloppen voor financiële ondersteuning dan moet je een ondernemingsplan voor de maatschap schrijven.

De laatste regelzaken

De financiering is rond, het ondernemingsplan staat als een huis, de doelen zijn helder. Dan rest je nog de to-do lijst met laatste regelzaken.

Variantmaatschap vervallen

De KNMT maakt al vele jaren een modelovereenkomst voor een openbare maatschap beschikbaar, waarbij twee of meer maten hun (beroeps)vaardigheden en arbeid inbrengen en één van de maten ook het recht van gebruik van een tandartsenpraktijk tegen een winstrecht beschikbaar stelt aan de maatschap. Die samenwerkingsvorm is in de mondzorg bekend als variantmaatschap.

Een aantal jaren geleden is een aangepaste versie van de KNMT modelovereenkomst op verzoek van een externe adviseur opnieuw beoordeeld, zoals verzocht vanuit het gezichtspunt bestaan van een dienstbetrekking.


Het oordeel over die versie van de overeenkomst was negatief en omvatte ook een aantal bevindingen die van toepassing waren op de bepalingen in het model van de KNMT.

Het standpunt van de Belastingdienst is voldoende aanleiding om het gebruik van het model voor nieuwe maatschappen af te raden. Het model wordt daarom niet langer via de website beschikbaar gesteld. Het gebruik van het model door bestaande maatschappen wordt tot nu door de Belastingdienst gerespecteerd. Overleg met de Belastingdienst over aanpassing van de gewraakte bepalingen heeft niet geleid tot de gewenste nieuwe goedkeuring van de modelovereenkomst, maar vooral omdat de Belastingdienst niet langer een modelovereenkomst wenst goed te keuren.

In samenwerking met externe adviseurs zijn we een aantal alternatieve vormen van samenwerking aan het ontwikkelen. Die alternatieven variëren van een aangepaste overeenkomst voor de variantmaatschap tot de ontwikkeling van een tandartsenpraktijk-in een tandartsenpraktijk, met een combinatie van huur en het gezamenlijk dragen van de kosten van personeel en praktijkinrichting.

Deze alternatieven kun je, samen met je eigen adviseur, toespitsen op jouw eigen situatie en voorafgaand aan de uitvoering ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst.

Over deze alternatieve vormen van samenwerking zullen we je binnenkort informeren. Heb je op dit moment vragen? Stel ze bij voorkeur per mail aan het team Ledenservice via ls@knmt.nl.