facebook

Maatschap beëindigen

Is het door omstandigheden nodig de maatschap te beëindigen? Het is dan zaak om de afwikkeling goed te regelen voor alle partijen: voor jezelf, je partner(s) en je medewerkers.

Overweeg mediation

Heb je nog niet definitief besloten om de samenwerking te beëindigen? Het kan interessant zijn om te bekijken hoe je samen toch verder kunt gaan. Een ervaren mediator kan al snel inschatten of verder praten zinvol is en wat de pijnpunten zijn. De KNMT heeft contacten met mediators met wie collega’s goede ervaringen hebben. Neem hiervoor contact op met team Ledenservice.

Stel een beïndigingsovereenkomst op

Is de beëindiging van de samenwerking een feit, stel dan een beëindigingsovereenkomst op. Dit vraagt om een zorgvuldig proces waarbij je tot overeenstemming komt over de manier waarop je de samenwerking beëindigt.

Naast een financiële afrekening zijn er misschien nog andere afspraken te maken, bijvoorbeeld over hoe je het patiëntenbestand verdeelt.

Laat je hierbij ondersteunen door een juridisch adviseur.