facebook

Maatschap beëindigen

Is het door omstandigheden nodig de maatschap te beëindigen? Het is dan zaak om de afwikkeling goed te regelen voor alle partijen: voor jezelf, je partner(s) en je medewerkers.

Overweeg mediation

Maatschappen eindigen door een besluit van de maten gezamenlijk, door opzegging door een maat of omdat een in de overeenkomst genoemde reden voor beëindiging van toepassing wordt. Bijvoorbeeld het bereiken van een bepaalde leeftijd van een maat. In de maatschapsovereenkomst staat dan vaak hoe de maten de beëindiging vervolgens regelen. Er kan ook sprake zijn van frictie tussen de maten en van een ruziescheiding. Met een mediator kan je proberen om het probleem op te lossen en daarmee voortzetting van de samenwerking of juist het beëindigen van de samenwerking met wederzijds goedvinden mogelijk te maken. Veel advocaten zijn ook mediator en de KNMT heeft contact met een aantal mediators die ervaring hebben in de mondzorg. Neem contact op met team Ledenservice voor contactgegevens van een mediator bij jou in de buurt.

Stel een beïndigingsovereenkomst op

Is de beëindiging van de samenwerking een feit, stel dan een beëindigingsovereenkomst op. Dit vraagt om een zorgvuldig proces waarbij je tot overeenstemming komt over de manier waarop je de samenwerking beëindigt.

Naast een financiële afrekening zijn er misschien nog andere afspraken te maken, bijvoorbeeld over hoe je het patiëntenbestand verdeelt.

Laat je hierbij ondersteunen door een juridisch adviseur.