facebook

Aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering

Wanneer iemand je aansprakelijk stelt voor geleden schade als gevolg van medisch handelen is dat een vervelende gebeurtenis waarop een naar traject kan volgen. Je loopt de kans dat je je moet verantwoorden voor de tuchtrechter en misschien volgt er wel een claim. Dan wil je verzekerd zijn van financiële dekking en goede juridische bijstand.

KNMT-leden krijgen:

  • bij Aon 15% korting    
  • bij de VvAA 10% korting

Wij adviseren je vooraf goed advies in te winnen over deze producten. Dit kan een adviseur zijn van Aon, de VvAA of je eigen adviseur. Vraag ook altijd vooraf een vrijblijvende offerte.

Bij deze twee verzekeraars bent je verzekerd van financiële dekking en goede juridische bijstand wanneer je te maken krijgt met een claim van een patiënt. 
 

Claimbedrag kan fors oplopen

Personen die je aansprakelijk kunnen stellen zijn uw patiënten, maar ook derden. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je (gevestigde) eigenaar bent van een praktijkgebouw. Als de rechter besluit dat je aansprakelijk bent, is het betreffende claimbedrag met een bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering tot een bepaald maximum gedekt. Gezien de hoogte die dergelijke bedragen kunnen bereiken adviseren wij je met klem om je hiervoor te verzekeren.
 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering én rechtsbijstand gecombineerd

Vaak lopen aansprakelijkheid en rechtsbijstand in elkaar over. Iemand kan je namelijk aansprakelijk stellen voor schade met als mogelijk bijkomend gevolg dat je tuchtrechtelijk wordt aangesproken. In dat geval is het verstandig om je bij te laten staan door een advocaat.

Straf- en tuchtrechtzaken zonder claim vallen niet onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering moet je apart afsluiten. Zowel de VvAA als Aon hebben hiervoor een gecombineerd product ontwikkeld. Op de websites van deze aanbieders vind je hierover uitgebreide informatie. Wat hier niet staat, maar waar je zeker naar moet vragen, is het voordeel dat beide partijen je als KNMT-lid aanbieden wanneer je een offerte aanvraagt.

Voordat je een dergelijke verzekering definitief afsluit, check je altijd:

  • het in- en uitlooprisico; bij veel verzekeringen is dit tegen een extra vergoeding mee te verzekeren;
  • de inhoud van de dekking; zijn privékwesties, maatschapsconflicten en werkgeverszaken wel of niet meeverzekerd?
  • de hoogte van het eigen risico;
  • de grootte van het dekkingsgebied (alleen Nederland, of ook het buitenland);
  • of de verzekering het volledige praktijkteam dekt, en of dit extra premie kost;
  • dekt de verzekering claims ná je pensioen die nog wel op je handelen betrekking hebben;
  • of je zélf een advocaat mag kiezen.

Meer informatie

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Ledenservice.