Herregistratie als tandarts

Om te kunnen blijven werken als tandarts moet je je eens in de 5 jaar herregistreren in het BIG-register. Uiterlijk een halfjaar voor jou herregistratie neemt het BIG-register contact met je op.

Werkervaringseisen

Herregistratie vindt plaats op basis van werkervaring: gemiddeld 8 uur per week over een periode van 5 jaar (totaal 2080 uur) is genoeg om voor herregistratie in aanmerking te komen. Voor de berekening van het aantal uren werkervaring gelden de volgende 2 eisen:

  • Het betreft werkzaamheden op het gebied van de ‘individuele gezondheidszorg’.
  • Het betreft werkzaamheden die tot het deskundigheidsgebied van de tandarts behoren.

Werk je in een ander beroep dan waarvoor je geregistreerd staat in het BIG-register? Dan geldt voor jou een derde eis:

  • Als je werkt in een ander beroep of andere functie dan tandarts, moeten de werkzaamheden minimaal op WO-niveau worden uitgevoerd.

De exacte regels rondom werkervaring vind je op de website van het BIG-register in het beoordelingskader herregistratie tandarts.

Bigregister.nl: Bewijsstukken voor herregistratie

Onvoldoende werkervaring: wat te doen?

De uren-norm is 2080 uur over een periode van 5 jaar. Wanneer je de urennorm niet haalt, regel dan dat je tijdig bijscholing volgt om in aanmerking te komen voor een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Daarmee kan je je dan alsnog laten herregistreren.

Een Periodiek Registratie Certificaat kan je verkrijgen bij ACTA Dental Education. Dat kan door te slagen voor een toets of door met goed gevolg een scholingstraject te volgen. De toetsing duurt een dag maar vraagt daarnaast voorbereidingstijd. Het scholingstraject duurt vier dagen. Via ACTA Dental Education kan je meer informatie krijgen over het scholingsprogramma en de data waarop dit mogelijk is.

Bigregister.nl: Bewijsstukken voor herregistratie

Wat te doen na de oproep

Meer informatie over de oproep en procedure vind je op de website van het BIG-register.

Je hebt een DigiD of BIG-login nodig om het aanvraagformulier online in te vullen. Het is bij de herregistratie-aanvraag niet nodig om bewijsstukken mee te sturen. Net als vele andere BIG-geregistreerde zorgverleners vullen tandartsen in eerste instantie een zogenaamde ‘eigen verklaring’ in. Komt een aanvraag in een steekproef terecht, dan pas volgt de vraag om de ‘eigen verklaring’ met nadere bewijzen te onderbouwen.

Voor tandartsen in loondienst biedt een arbeidsovereenkomst met omschrijving van uren en taken aanknopingspunten.

Is een tandarts vrijgevestigd of als zzp'er werkzaam, dan kijkt men naar het aantal cliëntcontacturen. Buitenlandse werkervaring telt mee, mits aan de eerder genoemde eisen wordt voldaan.

Stukken die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, vertaald moeten worden door een beëdigd vertaler. Dat brengt kosten met zich mee, maar deze zijn wellicht te beperken door een vorm van bewijsvoering te kiezen die het minste aantal pagina's omvat.

Gevolgen van niet laten herregistreren

Een tandarts die zich niet tijdig laat herregistreren verliest zijn inschrijving in het BIG-register. Dat heeft gevolgen: alle rechten en plichten die samenhangen met de inschrijving vervallen eveneens. Denk aan het zelfstandig mogen uitvoeren van voorbehouden handelingen. Ook mag je de titel tandarts niet langer voeren. Zonder herregistratie is het wel legitiem om de titel tandarts met de toevoeging ‘niet praktiserend’ te voeren.

Alles over herregistratie als tandarts vind je op de website van het BIG-register.