Algemene Vergadering en ledenraad

De Algemene Vergadering (AV) is een ontmoetingsplaats waar leden, ledenraad en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

Alle leden van de KNMT zijn er van harte welkom, maar aanmelden is nodig om stemrecht te krijgen. Vóór elke AV worden leden per mail uitgenodigd.

Over de AV en ledenraad

Agenda aankomende ledenraad, 28 juni 2024 (pdf)

 

Kalender

28 juni 2024
231e Algemene Vergadering en ledenraad
Inloop vanaf 14.00 uur
KNMT ('t Hart), Utrecht
11 oktober 2024
232e Algemene Vergadering en ledenraad
13 december 2024
233e Algemene Vergadering en ledenraad
04 april 2025
234e Algemene Vergadering en ledenraad
27 juni 2025
235e Algemene Vergadering en ledenraad
10 oktober 2025
236e Algemene Vergadering en ledenraad
12 december 2025
237e Algemene Vergadering en ledenraad