facebook

Algemene Sectie Vergadering tandartsspecialisten

Alle tandartsspecialisten lid van de KNMT zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Sectie Vergadering (ASV) van de Sectie Tandarts-specialisten op maandag 20 juni 2022 om 19.30 uur in het Nieuwegeins Business Center te Nieuwegein (Blokhoeve 1, 3438 LC).

Deze bijeenkomst is zowel fysiek als via een livestream te volgen. Je kunt je voorkeur aangegeven via de aanmeldlink.

In verband met de te reserveren zaalcapaciteit en de catering ontvangen we je aanmelding liefst zo tijdig mogelijk.

Meld je aan

Het beoogde tijdschema ziet er als volgt uit:
vanaf 18.30 uur inloop met koffie, thee en broodbuffet;

 • 19.30 uur: aanvang ASV;
 • 20.30 uur: korte pauze;
 • 20.45 uur: aanvang Adviesraden MKA en DMO:
 • 22.00 uur: einde bijeenkomsten, start borrel.

De agenda voor de ASV is als volgt:

 • Opening en mededelingen
 • Goedkeuring verslag ASV 22 november 2021, bijlage 2a (pdf)
 • Update WTZA
 • Wijzigingen CTS besluit DMO en MKA
 • Herregistratie per 2023
 • Wijziging tarieven registratie en herregistratie RTS
 • Kennisagenda
 • Waarnemen en declareren op eigen AGB code
 • Stand van zaken Ledenraad
 • Stand van zaken dossier orthodontie
 • Stand van zaken dossier kaakchirurgie
 • Rondvraag en sluiting
 • Na een korte pauze worden de Adviesraden MKA en DMO gehouden.

Kalender

20 juni 2022
Algemene Sectie Vergadering tandartsspecialisten
Deze bijeenkomst is zowel fysiek als via een livestream te volgen.
Fysiek: Nieuwegeins Business Center te Nieuwegein (Blokhoeve 1, 3438 LC)
21 november 2022
Algemene Sectie Vergadering tandartsspecialisten

Info

Vergeet niet je KNMT-lidmaatschapskaart mee te nemen, voor een snelle en makkelijke registratie van je aanwezigheid!

Deze bijeenkomsten zijn, zoals uit bovenstaande valt af te leiden, uitsluitend bedoeld voor leden van de KNMT.

2 keer per jaar komen de bij de KNMT aangesloten mka-chirurgen en orthodontisten bijeen voor de Algemene Sectie Vergadering (ASV). Daar praten ze mee over de belangenbehartiging en dienstverlening door de KNMT.

Na een plenair gedeelte gaan de tandartsspecialisten uiteen in de adviesraad Kaakchirurgie en de bijeenkomst voor orthodontisten om onderling te spreken over zaken die het eigen specialisme aangaan.