facebook

Coronavirus

Hier vind je alle voor mondzorgverleners informatie over de gevolgen van het coronavirus voor mondzorgpraktijken.

Update 08-11-2023

Herfst 2023: leidraad versie 12.0 blijft van kracht

De Ledenservice ontvangt weer regelmatig vragen over corona, en of de informatie op de website van de KNMT nog actueel is. Dat is het geval. De KNMT en de Commissie Leidraad Mondzorg Corona blijven het landelijke coronadashboard en de Europese evenknie monitoren. De actuele cijfers geven geen aanleiding tot extra maatregelen. 

De meest recente versie van de Leidraad Mondzorg Corona (12.0, uit maart 2023) is daarom nog steeds van kracht. In deze versie vind je advies over de behandeling van patiënten met (mogelijk) overdraagbare luchtwegaandoeningen. En waar je als mondzorgverlener rekening mee moet houden als je zelf klachten van een luchtweginfectie hebt.

Leidraad Mondzorg Corona 12.0 (pdf)

Gevolgen wijziging coronabeleid voor mondzorgpraktijken

Vanwege het vervallen van de test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek is de Leidraad Mondzorg Corona aangepast. In de laatste versie 12.0 

Werk volgens de richtlijn Infectiepreventie

In deze huidige endemische fase verwijst de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) dan ook naar de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (2016). De adviezen uit deze richtlijn gelden namelijk ook voor andere luchtwegvirussen die voornamelijk via druppelinfectie worden overgedragen, zoals het influenzavirus. De commissie geeft wel de volgende aanvullende adviezen:

Aanvullende adviezen voor patiënten 

Aanvullende adviezen voor mondzorgverleners

Voor mondzorgverleners met klachten van een luchtweginfectie geldt het volgende advies:

  • Draag tijdens het verblijf in de praktijk (ook in de kantine) steeds een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II. Draag bij kans op aerosolen en/of spatten type IIR. 
  • Overweeg deze medewerkers (tijdelijk) niet in te zetten voor patiënten uit de risicogroepen.

Disclaimer
De KNMT houdt je steeds op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De KNMT besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze informatie. De ontwikkelingen gaan soms sneller dan de KNMT kan vertalen naar de gevolgen voor jou en je team. De KNMT spant zich in de informatie op deze website zo actueel als mogelijk te houden. Je kunt er echter geen rechten aan ontlenen.