facebook

Het patiëntendossier | masterclass

Het bijhouden van patiëntendossiers is soms een hele taak op zich. Veel mondzorgverleners ervaren het dan ook als tijdrovend. Toch is het goed bijhouden van het dossier van (levens)belang. Bijvoorbeeld als de patiënt bij verschillende (mond)zorgverleners komt. Maar vooral als de patiënt medicijnen gebruikt of eerder een allergische reactie heeft gehad.

Het dossier dient niet alleen de patiënt, maar ook jou als mondzorgverlener. Bij een klachtprocedure bijvoorbeeld. Het dossier is dan leidend en wat er niet staat is niet gebeurd... Toch mag je niet álles vastleggen of delen met andere mondzorgverleners. Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden wat je wel en niet vast moet leggen in het dossier. En hoe je dat efficiënt en effectief doet.

Onderwerpen

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het nut van het dossier voor de patiënt
  • Het nut van het dossier voor de tandarts
  • Het dossier als voorwaarde voor teamwerk
  • Wat leg je wel en niet vast in het patiëntendossier

Voor wie

Deze masterclass is bedoeld voor mondzorgprofessionals en praktijkmanagers die meer willen weten over het nut en de noodzaak van het patiëntendossier.

Deze masterclass is onderdeel van de reeks trainingen op het gebied van gezondheidsrecht.

Bijzonderheden

  • Deelnamekosten KNMT-leden: € 145
  • Deelnamekosten niet-leden: € 225
  • Aan deze cursus zijn 3 KRT-punten toegekend
Inschrijven

Geen beschikbare data.

Cursusleider

Wolter Brands, praktiserend tandarts en gepromoveerd in het gezondheidsrecht. In zijn lange loopbaan heeft hij verschillende functies bekleed, waaronder hoofddocent Sociale tandheelkunde (Radboud Nijmegen), hoofdredacteur NTVT en voorzitter van de KNMT. Daarnaast is hij plaatsvervangend rechter van Rechtbank Midden Nederland geweest.

Patientendossier
Contact

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht
academy@knmt.nl
030 - 60 76 370