Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Normal 20181120-knmt-53

BIG-nummers per 1 april verplicht zichtbaar

Team praktijk tandarts

Hoe noemt u uw stagiairs en bijbaners?

Kaakchirurg

Herregistreren als arts voor MKA-chirurgen: hoe werkt dat?

Notitie maken

Vanaf 1 januari 2017 taaleis buitenlandse tandartsen