De KNMT krijgt regelmatig vragen van leden over de kaakchirurgische tarieven. De antwoorden op de meest gestelde vragen hebben we voor u op een rijtje gezet.

21 januari 2019

MKA-chirurg Rutger Batenburg haalt zijn werkplezier niet alleen uit het geneeskundige aspect van zijn beroep. Ook ondernemen doet hij graag.

13 september 2018

Sinds duizend dagen werkt Hossein Ghaeminia als mka-chirurg, nu in het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis. Werk dat hij met veel passie doet.

04 juli 2018

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie (NVMKA) sluit zich aan bij de oproep van de KNMT om het aantal opleidingsplekken voor tandartsen snel uit te breiden.

19 februari 2018

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde in met 2 besluiten vastgesteld door het CTS. Beide gaan in per 1 januari 2018 (met terugwerkende kracht).

De KNMT behartigt niet alleen de belangen van tandartsen, maar ook die van MKA-chirurgen en orthodontisten.

16 augustus 2017

Het CIBG heeft de KNMT laten weten dat zij in september de MKA-chirurgen die tevens als arts bij het BIG-register staan ingeschreven, en die nog geen herregistratie als arts hebben aangevraagd, een herinneringsbrief zal sturen. U kunt bij uw herregistratie gebruikmaken van het door de KNMT opgestelde stappenplan.

16 augustus 2017

Begin dit jaar is aan tandheelkundige verenigingen waaronder de KNMT, NVMKA en NVvO, gevraagd om aan te geven welke onderdelen uit de vigerende besluiten DMO (orthodontie) en MKA (kaakchirurgie) aanpassing behoefden. De nieuwe besluiten liggen nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. In de besluiten staan de regels rondom de opleidingen en (her)registratie voor orthodontisten en kaakchirurgen.

14 juli 2017

Van een groot deel van de ingeschreven kaakchirurgen en orthodontisten dat is ingeschreven in het specialistenregister van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) vervalt in maart 2018 automatisch de inschrijving in dat specialistenregister.

Wilt u als kaakchirurg in samenwerking met een tandarts implantologische behandelingen aanbieden aan verzekerden bij VGZ? Zodat zij de geleverde zorg volledig vergoed krijgen, in plaats van 80%? Volg dan onderstaande stappen.