15 april 2019

Ongeveer 1 op de 100 mensen heeft autisme. Dat betekent dat iedere tandarts wel eens een patiënt met een stoornis in het autistische spectrum behandelt. Hoe kun je als mondzorgverlener deze patiënten een prettige behandeling geven? 

Ongeveer 1 op de 100 mensen heeft autisme. Dat betekent dat iedere tandarts wel eens een patiënt met een stoornis in het autistische spectrum behandelt. Hier vindt u advies en hulpmiddelen.

Wat kunt u als tandarts, naast uw werk aan de stoel natuurlijk, doen om meer kinderen te laten opgroeien met een gaaf gebit? Op deze pagina verzamelt de KNMT verschillende voorlichtings- en aanverwante initiatieven om dit doel te bereiken.

13 augustus 2018

Sinds 1 april verrichten zorgverzekeraars uniforme controles op de samenloop van Wlz- en Zvw-declaraties. Declaraties vanuit de Wlz dienen bij een zorgkantoor ingediend te worden.

Een kwart van de Nederlanders boven de 12 jaar rookt, en 1 op de 5 doet dat zelfs dagelijks. En elk jaar sterven er meer dan 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Zorgverleners zoals tandartsen spelen een belangrijke rol in het ontmoedigen van tabaksgebruik. En het werkt ook, blijkt uit onderzoek. Eén vijfde van de rokende patiënten krijgt al advies van de tandarts over roken. Wat kunt u doen?

Sommige patiëntgroepen verdienen speciale aandacht van de tandarts. De KNMT biedt tips en hulpmiddelen voor deze doelgroepen: