facebook

Spoeddienst regelen

Hier vind je een leidraad voor het maken van afspraken tussen tandartsen voor een spoedgevallendienst.

Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (pdf)

Bij het opstellen van de Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren is rekening gehouden met: 

• het ontstaan van grotere praktijken; 
• taakdelegatie binnen praktijken; 
• het werken in parttime dienstverband; 
• de toename van (volledig) gedifferentieerde tandartsen. 

De richtlijn bevat ook jurisprudentie over het al dan niet toelaten van tandartsen tot de spoeddienst. Ook is er aandacht voor de procedures in het algemeen rond de opvang van tandheelkundige spoedgevallen en met name voor het royement van deelnemers aan de spoedgevallendienst.

Modelovereenkomst spoeddienst (doc)

Lees ook: Misbruik van de spoeddienst: hoe voorkom je het?

spoedgevallendienst