Uitgenodigd voor enquête over AI in de mondzorg? Vul dan de vragenlijst in!

Karel Gosselink
2 minuten
Image
ai-tandarts
Kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI) is in opkomst, ook in de mondzorg. Naast de mogelijkheden die het biedt, kleven er ook nadelen aan. Om meer inzicht te krijgen in hoe tandartsen denken over AI, wordt een webenquête gehouden. Heb je een uitnodiging ontvangen om mee te doen? Dan is het vriendelijke verzoek om de enquête in te vullen.

Steeds meer kunstmatige intelligentie in mondzorg

De afgelopen tijd is AI veel in het nieuws. Nieuwe toepassingen zijn aan de orde van de dag. Ook in de mondzorg wordt er steeds meer gebruikgemaakt van AI. Laura Swinckels, onderzoeker bij Hogeschool Inholland en promovendus bij ACTA, doet onderzoek naar AI in de mondzorg. Met behulp van een enquête onder tandartsen wil ze onderzoeken in hoeverre tandartsen Al gebruiken en welke mogelijkheden en barrières zij zien voor het gebruik in de toekomst.

Onderzoek onder 1.000 tandartsen

Een uitnodiging om de webenquête in te vullen is vorige week gestuurd aan een willekeurige steekproef van 1.000 tandartsen. Heb je een uitnodiging ontvangen, dan is het vriendelijke verzoek om de webenquête in te vullen. Het maakt niet uit of je al gebruik maakt van AI, sceptisch bent over deze ontwikkeling of er nog nooit van hebt gehoord. Voor een goed beeld is van belang dat zoveel mogelijk tandartsen de enquête invullen. 

Meedoen kost ongeveer 10 minuten

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en is vanzelfsprekend vrijwillig. De verstrekte gegevens worden in opdracht van de KNMT vertrouwelijk verzameld, bewaard en verwerkt door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen. De onderzoekers krijgen de beschikking over een geanonimiseerd databestand.