Polisvoorwaarden mondzorg jeugd voor 2024 op een rij

Karel Gosselink
2 minuten
Image
jeugd-tandarts
Enkele zorgverzekeraars hebben in de polisvoorwaarden van de basisverzekering toestemmingsvereisten opgenomen voor mondzorg aan de jeugd. Deze kunnen verschillen per verzekeraar. We hebben ze voor 2024 voor je op een rijtje gezet.

Toestemmingsvereisten mondzorg jeugd

Zorgverzekeraars mogen in hun polisvoorwaarden toestemmingsvereisten opnemen. Dat gebeurt al bij implantologie en prothetische zorg, waarvan de kosten in principe ook onder het basispakket vallen. Enkele zorgverzekeraars hebben er (al vanaf 2023) tevens voor gekozen toestemmingsvereisten voor de mondzorg voor de jeugd in hun polisvoorwaarden op te nemen. Ook in 2024 is dit weer het geval.  

Polisvoorwaarden 2024 nauwelijks gewijzigd

We hebben de vergoedingen en toestemmingsvereisten voor de jeugd in 2024 per verzekeraar bekeken en vergeleken met 2023. Conclusie is dat de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars nauwelijks zijn gewijzigd in 2024. 

Overzicht van vergoedingen en toestemming jeugd tot 18 jaar

Omdat het voor jou als tandarts niet altijd gemakkelijk is om te weten wat een zorgverzekeraar wel of niet vergoedt voor de jeugd tot 18 jaar, hebben we een overzicht gemaakt. Hierin staat welke behandelingen een zorgverzekeraar niet vergoed en bij welke behandeling er voorafgaand toestemming nodig is.   

Naar het overzicht polisvoorwaarden jeugd 2024 

Polisvoorwaarden 4 grote verzekeraars

Van de vier grote zorgverzekeraars (inclusief hun labels) geven we aan waarin de polisvoorwaarden voor de jeugd in 2024 verschillen van de voorwaarden in 2023.  

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis heeft een aantal aanvullende wijzigingen in 2024 ten opzichte van 2023. Je moet nu ook bij Zilveren Kruis toestemming aanvragen voor het toepassen van meer dan 2 fluoridebehandelingen per jaar, voor het trekken van tanden of kiezen onder narcose en voor een correctie van de kaak in combinatie met het trekken van tanden of kiezen. De overige voorwaarden blijven hetzelfde.

VGZ

Bij VGZ blijft het maximale bedrag voor de jeugd gelijk in 2024, namelijk € 1400,-. Daarboven moet een machtiging worden aangevraagd. Wat nieuw is, is dat je toestemming van VGZ nodig hebt voor tandvleesbehandelingen (T-codes) en voor behandelingen van het kauwstelstel (G-codes).

Menzis en CZ

De poliswaarden voor 2024 van Menzis en van CZ zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2023. 

Veel vragen over polisvoorwaarden

Over de polisvoorwaarden voor de jeugd die zorgverzekeraars stellen, zijn het afgelopen jaar veel vragen bij de KNMT-ledenservice binnengekomen. De KNMT begrijpt de bezwaren en zorgen van tandartsen over deze voorwaarden. Zorgverzekeraars bepalen echter zelf hun polisvoorwaarden, daar heeft de KNMT geen invloed op. Uiteraard houden we de ontwikkelingen en gevolgen op dit gebied nauwlettend in de gaten.