KNMT betreurt werkwijze Orthocenter rond aanvraag zorgbonus

Hans Scholten
1 minuut
Beugelcontrole
De KNMT betreurt de wijze waarop Orthocenter een beroep heeft gedaan op de zorgbonus. In de Telegraaf bevestigt directeur Zijderlaan van de orthodontieketen een aanvraag voor alle medewerkers te hebben gedaan. De KNMT neemt daar afstand van. De regeling is immers alleen bedoeld voor de echte 'uitblinkers', namelijk die ondersteunende medewerkers die tijdens de coronapandemie uitzonderlijk hebben gepresteerd.

De KNMT vindt het terecht dat ook individuele medewerkers in de mondzorg aanspraak hebben kunnen maken op de zorgbonus. Ook in de mondzorg voldoen immers mensen aan de eisen dat ze coronapatiënten hebben behandeld of extra uren hebben gewerkt als direct gevolg van de strijd tegen COVID-19. 

Prudent omgaan met zorgbonus

Tegelijkertijd is dat in de mondzorg op een andere, beperktere schaal gebeurd dan in de ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeghuizen. Vandaar de oproep van de KNMT destijds om prudent om te gaan met de regeling. Vanwege het collectieve karakter van de aanvraag is daar bij Orthocenter geen sprake van en daar neemt de KNMT afstand van. 

Geen bonus voor orthodontisten

Sommige media melden overigens dat orthodontisten een bonus hebben gekregen. Daarvan is geen sprake. Net als tandartsen voldoen orthodontisten niet aan de inkomensgrens van de regeling. De bonus kan, ook bij Orthocenter, alleen zijn uitgekeerd aan ondersteunende medewerkers, zoals assistenten en schoonmakers.