Hans de Vries bij Europese tandartsenkoepel CED: “Kortere studie Tandheelkunde gevaar voor kwaliteit”

Karel Gosselink
3 minuten
Image
CED Athene
Tijdens de Algemene Vergadering van de Council of European Dentists (CED) in mei in Athene heeft KNMT-voorzitter Hans de Vries aandacht gevraagd voor de duur van de studie Tandheelkunde in Nederland in relatie tot de kwaliteit van de mondzorg. Verder werd op de bijeenkomst van de lobbyorganisatie van Europese tandartsverenigingen onder andere gesproken over duurzaamheid en nieuwe Europese regels voor gezondheidsdata.

Kortere studieduur met oplettendheid bekijken

Het voornemen van de Nederlandse regering om de duur van de studie Tandheelkunde terug te brengen van 6 naar 5 jaar moet met de nodige oplettendheid worden bekeken, aldus De Vries, die hiermee de behandeling van het jaarverslag van de werkgroep Education van de CED onderbrak. 

Risico voor kwaliteit en patiëntveiligheid

Volgens De Vries brengen bezuinigingen van de overheid door het academisch niveau van de studie Tandheelkunde naar beneden bij te stellen de kwaliteit van de mondzorg - en daarmee de patiëntveiligheid -  in gevaar. Bewustwording hiervan is ook in de Europese context van belang, bepleitte de KNMT-voorzitter, die samen met medebestuurslid Ellemieke Hin (midden op foto) en CED-werkgroepvoorzitter Alexander Tolmeijer (rechts op foto) aanwezig was in Athene.

Consequenties van EHDS voor mondzorgpraktijken

Alexander Tolmeijer, voorzitter van de CED-werkgroep E-Health, hield in Athene een presentatie over de invoering van de European Health Data Space (EHDS) en de betekenis hiervan voor de mondzorg. De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie om medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata. Het voorstel heeft vergaande consequenties voor mondzorgpraktijken als het gaat om automatiseringsaanpassingen en de bijhorende kosten. De EHDS is recent goedgekeurd door het Europese Parlement en wordt na goedkeuring door de Europese Commissie dit najaar gepubliceerd. 

CED lobbyt voor aanpassingen EHDS

De CED heeft zowel bij Europarlementariërs als bij nationale wetgevers en beleidsmedewerkers hard gelobbyd voor aanpassingen in de EHDS om de belangen van patiënten en zorgverleners in de eerste lijn veilig te stellen. Zo is aandacht gevraagd voor betere bescherming van persoonsgegevens, medische gegevens van patiënten, het medisch beroepsgeheim en aansprakelijkheid van zorgverleners. Maar ook voor praktische zaken als verlengen van implementatietermijnen en ruimte voor nationale overheden om meer uitzonderingen op de richtlijn te maken. 

Uitzonderingen voor kleine ondernemingen

In de EHDS zijn micro-zorgondernemingen waar minder dan 10 personen werken vrijgesteld van een aantal administratieve verplichtingen. In de nationale wetgeving ziet de KNMT ook graag dat kleine ondernemingen met meer dan 10 personen deze vrijstelling krijgen. 

Onjuiste data over mondzorg door WHO

CED-voorzitter Freddie Sloth-Lisjberg stelde het gebruik van onjuiste data door de World Health Organisation (WHO) aan de orde tijdens de CED-meeting. Volgens hem kloppen data over mondzorg in WHO-rapportages niet altijd. Zo is gebleken - in de presentatie van Dr. João Breda van de WHO - dat Nederland wordt aangemerkt als land waar de verzekering zeer beperkt de kosten van tandheelkundige behandelingen dekt (limited coverage), terwijl Nederland valt onder de categorie landen met een gedeeltelijke dekking (partial coverage). 

Beleidsmakers en onderzoekers baseren zich op WHO-data 

De KNMT heeft in 2023 het ministerie van VWS al laten weten dat ook de data in het Global Oral Health Status Report van de WHO in 2022 niet te herleiden zijn tot bronnen die bekend zijn bij de KNMT. Dit is ernstig omdat veel beleidsmakers en onderzoekers zich baseren op data van de WHO.

CED neemt statement over duurzaamheid aan

Tot slot werd in Athene het Policy Statement over ‘Waste Management and Sustainability in Dentistry’  aangenomen. Dit werd opgesteld door de CED-werkgroep Patient Safety, Infection Control and Waste Management. Tandarts en beleidsadviseur Duurzaamheid Angelica Setiaman leverde namens de KNMT een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming hiervan. 

Fabrikanten opgeroepen duurzame producten te leveren

Het statement roept op tot meer opleiding en training van tandartsen op het gebied van duurzaamheid, doet een beroep op fabrikanten om duurzame producten te leveren en roept op hogere administratieve lasten als gevolg van duurzaamheid te voorkomen, met name voor micro- en kleine tandartspraktijken.