facebook

Evaluatieonderzoek paro-richtlijn onder 1400 tandartsen en mondhygiënisten

Karel Gosselink
1 minuut
paro-onderzoek
Een steekproef van 1000 tandartsen en 400 mondhygiënisten heeft onlangs een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een webenquête over de nieuwe richtlijn parodontologie. Het gaat om een initiatief van de KNMT, NVvP en NVM-mondhygiënisten. Zit je in de steekproef? Dan word je vriendelijk verzocht de enquête in te vullen.

Nieuwe richtlijn met Periodieke Parodontale Screening onderzocht

In januari 2021 is de nieuwe richtlijn ‘Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de algemene praktijk’ gepubliceerd, die het in 1998 geïntroduceerde ‘Paro-protocol’ vervangt. Tegelijk hiermee is de ‘Dutch Periodontal Screenings Index’ (DPSI) vervangen door de Periodieke Parodontale Screening (PPS). Nu de nieuwe richtlijn ruim anderhalf jaar in gebruik is, vindt er een evaluatieonderzoek plaats.

Inzicht in gebruik en ervaringen met nieuwe paro-richtlijn

In totaal zijn 1000 tandartsen en 400 mondhygiënisten per e-mail benaderd om aan het onderzoek mee te doen door een webenquête in te vullen. De resultaten uit het onderzoek moeten inzicht geven in het gebruik van en de ervaringen met de nieuwe paro-richtlijn. Op die manier kunnen ze worden gebruikt ten gunste van de huidige richtlijn en bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen.

Vriendelijk verzoek om mee te doen

Heb je onlangs een uitnodiging ontvangen om aan het onderzoek mee te doen? Dan is het vriendelijke verzoek om de webenquête in te vullen, wat 7 à 8 minuten kost. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen. De onderzoekers krijgen uitsluitend de beschikking over geanonimiseerde gegevens.

Lees meer over de onderzoeksprocedure en beveiliging