facebook

EU stelt verbod op amalgaamvullingen in

Hans Scholten
1 minuut
Spiegeltje
Vanaf 1 juli 2018 mogen tandartsen in de EU geen amalgaamvullingen meer gebruiken bij kinderen tot 15 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Een wet met die strekking is aangenomen door het Europees Parlement.

Het verbod voor gebruik van vullingen met kwik voor bepaalde groepen patiënten is mogelijk een eerste stap op weg naar een volledig verbod. Die is voorzien voor het jaar 2030. De EU verplicht lidstaten voor 1 juli 2019 met een plan van aanpak voor het uitfaseren van vullingen met kwik te komen. Het Europees Parlement heeft in de nieuwe wet ook voorzien in maatregelen voor veilige afvoer van oude amalgaamvullingen, via amalgaamseparators.

De maatregel wordt genomen uit milieuoogpunt; kwik is erg vervuilend.

In Nederland gebruiken tandartsen momenteel nauwelijks nog amalgaamvullingen.

De KNMT informeert haar leden later nader over de gevolgen van de nieuwe wetgeving.