facebook

CED en KNMT pleiten voor geleidelijke afbouw amalgaam

Karel Gosselink
2 minuten
Image
europa
De Europese Commissie wil het gebruik en productie van amalgaam vanaf 2025 verbieden. De Council of European Dentists (CED) en KNMT verzetten zich hiertegen en pleiten bij het Europees Parlement voor een geleidelijke afbouw van amalgaam.

Voorstel om herziening Mercury Regulation

Na een lange vertraging heeft de Europese Commissie recentelijk het verwachte voorstel tot herziening van de (EU) Richtlijn 2017/85210 ofwel Mercury Regulation gepubliceerd, waarin ook amalgaam aan de orde komt. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten nog instemmen met het voorstel.

Voorstel Europese Commissie over amalgaamgebruik

Het voorstel van de Europese Commissie houdt in:

  • het stopzetten van het gebruik van amalgaam per 1 januari 2025 in de Europese Unie, met behoud van het recht van tandartsen om het te gebruiken wanneer dit strikt noodzakelijk wordt geacht voor specifieke medische behoeften van de patiënt (bijvoorbeeld bij allergieën, vochtreguleringsproblemen, enz.);
  • het instellen van een verbod op de productie van amalgaam in de EU en een verbod op de uitvoer van amalgaam vanaf 1 januari 2025. Amalgaam dat nodig is voor specifieke gevallen zou ofwel geïmporteerd moeten worden en/of afkomstig moeten zijn van bestaande voorraden in de EU.

CED en KNMT willen geleidelijke afbouw amalgaam

De Council of European Dentists (CED) - waarbij de KNMT is aangesloten - kan zich niet vinden in het voorstel. De CED heeft steeds opgeroepen tot een geleidelijke afbouw van amalgaam, gebaseerd op de nationale specifieke doelstellingen van de lidstaten, in tegenstelling tot een volledige stopzetting. In een korte initiële reactie op het voorstel aan de Europese Commissie is dit standpunt ook door de CED naar voren gebracht.  Daarnaast hebben de KNMT en de CED de Nederlandse leden van het Europese Parlement van de Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) Commissie in een brief verzocht hun invloed aan te wenden voor een afbouw van amalgaam in plaats van een verbod.

Nederland heeft amalgaam al uitgefaseerd 

In Nederland is door de beroepsgroep van tandartsen al vroeg ingezet op een uitfasering van het gebruik van amalgaam. Onze inschatting is dan ook dat in Nederland werkzame tandartsen met een verbod - inclusief een uitzondering in geval van medische noodzaak - om zouden kunnen gaan. 

Veel verschillen binnen Europa

De verschillen binnen Europa qua amalgaamgebruik zijn echter aanzienlijk. Om zorg te dragen voor een goede mondgezondheid voor alle Europese burgers tegen aanvaardbare kosten, pleit de KNMT dan ook voor een herziening van het standpunt van de Europese Commissie. Een one-size-fits-all-oplossing zal nadelige gevolgen hebben voor de tandheelkunde en mondgezondheid in grote delen van Europa waar amalgaam nog vaak wordt gebruikt.

FDI: vrije toegang tot restauratiemateriaal met kwik

Ook de FDI World Dental Organisation - waarbij de KNMT is aangesloten - zal blijven pleiten voor het belang van het waarborgen van toegang tot restauratiematerialen die kwik bevatten. Ondertussen zullen alle belanghebbenden samenwerken om te komen tot kwikvrije alternatieven. Dit FDI-standpunt is ook vastgelegd in het Minamata-verdrag dat door alle EU-lidstaten is geratificeerd in 2017 en waarvan de bepalingen zijn opgenomen in de bestaande Mercury Regulation.