facebook

Afbouw 30%-regeling buitenlandse tandarts: meer administratieve last werkgever

Karel Gosselink
2 minuten
Image
buitenland
De 30%-regeling waardoor een in het buitenland geworven tandarts-medewerker belastingtechnisch voordeel krijgt over zijn inkomen wordt vanaf 2024 versoberd. Dit brengt de nodige administratieve lastenverzwaring voor de werkgever met zich mee.

Vergoeding voor extraterritoriale kosten

Uit het buitenland geworven schaarse werknemers, onder wie tandartsen, kunnen de extra kosten die zij maken om in Nederland te werken onder voorwaarden vergoed krijgen. De werkgever kan de werkelijke kosten vergoeden of gebruikmaken van een forfaitaire vergoedingsregeling, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling merkt 30% van het inkomen aan als een vergoeding voor die extraterritoriale kosten. Met toepassing van de 30%-regeling komen nog enkele extra faciliteiten beschikbaar, zoals het door de werkgever onbelast vergoeden van schoolgelden voor een internationale school. 

Afbouw van 20 naar 10 procent

De 30%-regeling wordt vanaf 2024 versoberd. Het maximale bedrag waarover de 30% regeling mag worden toegepast is gemaximeerd op de top van de Wet normering topinkomens (WNT-norm), voor 2024 bedraagt dit € 233.000,-. Voor nieuwe inkomende werknemers gaat daarnaast een aflopende staffel voor de forfaitaire vergoeding van kosten gelden: de eerste 20 maanden 30%, de tweede 20 maanden 20% en de derde 20 maanden 10% van het inkomen. Daarnaast worden de overige fiscale tegemoetkomingen gefaseerd afgebouwd. 

Meer administratieve lasten

Werkgevers moeten als gevolg van deze versobering gedurende de duur van de regeling administratief volgen wanneer de percentages van de regeling wijzigen. Bovendien moet een afgewogen keuze worden gemaakt tussen het toepassen van de 30%-regeling of het vergoeden van de daadwerkelijke extraterritoriale kosten. Met uitzondering van het instellen van het maximale salaris waarover de 30%-regeling kan worden toegepast, zijn de effecten voor buitenlands gediplomeerden die de 30%-regeling al krijgen toegepast niet zo groot. 

Heb je vragen? Stel ze aan jouw adviseur of, bij voorkeur per mail, aan het team Ledenservice: ls@knmt.nl.