facebook

Voldoen aan de taaleis van het BIG-register

Alle buitenlandse en buitenlands opgeleide tandartsen moeten aantonen dat ze de Nederlandse taal goed genoeg beheersen voordat ze zich in het BIG-register kunnen registreren en als tandarts aan de slag kunnen.

Wil je met een buitenlands diploma Tandheelkunde in Nederland als tandarts werken? Dat kan alleen als je hetzelfde niveau hebt als iemand die in Nederland het diploma krijgt. Er zijn verschillende procedures. Welke procedure voor jou geldt hangt af van het land waarin je je diploma hebt gehaald, je nationaliteit en je beroep.

Diploma behaald in de EU

Heb je je diploma Tandheelkunde behaald in een EU-land of Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland? Dan moet je aantonen dat je op voldoende niveau de Nederlandse taal beheerst. Daarna kun je je inschrijven in het BIG-register en aan de slag als tandarts.

Als bewijs van taalvaardigheid telt:

  • een diploma van een behaalde Nederlandstalige beroepsopleiding;
  • diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling;
  • een verklaring van vakbekwaamheid (geldig tot twee jaar na afgifte);
  • een gewaarmerkt certificaat behaald na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands. De Taaltoets Nederlands kun je doen bij Taleninstituut Babel. Hiermee haal je een certificaat waarmee je aantoont aan het door de wet BIG gestelde niveau te voldoen: Nederlands op B2+ niveau (Nederlands op niveau B2 en daarbij voldoende vaardig in het medisch interactief Nederlands).

Diploma behaald buiten de EU

Heb je je diploma Tandheelkunde behaald buiten een EU-land of Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland? Dan moet je:

  1. Je diploma laten verifiëren; er wordt gecontroleerd of je opleiding gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding Tandheelkunde
  2. Een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) doen, waarin ook je Nederlandse taalvaardigheid getest wordt
  3. Een Beroepsinhoudelijke toets doen; dit kan pas nádat je de AKV-toets met succes hebt afgelegd

Meer informatie bij het BIG-register