facebook

Regelen voor de nieuwe praktijk

Houd rekening met de volgende regelzaken als je een praktijk start of overneemt.

Checklist regelzaken praktijk starten

Meld je bij de gemeente en zorg voor de juiste vergunningen

Is de locatie waar je zich gaat vestigen bepaald, dan meld je je als tandarts bij de desbetreffende gemeente. Let er op dat jouw praktijklocatie past in het bestemmingsplan. Heb je (ver)bouwplannen, vraag dan een omgevingsvergunning aan. Kijk op de website van de gemeente waar je je vestigt of je nog meer vergunningen nodig hebt.

Schrijf je in bij KVK

Schrijf jouw praktijk in bij de Kamer van Koophandel.

Meld je en vraag zonodig een vergunning aan

Begin je een praktijk? Dan ben je verplicht dit te melden bij het CIBG. Werken er meer dan 10 zorgverleners in je praktijk? Dan moet je een vergunning aanvragen vóór je met de zorgverlening kunt beginnen.

Voldoen aan de meld- en vergunningsplicht

Zorg voor een AGB-code en meld je bij VECOZO

Heb je een eigen praktijk dan heb je zowel een persoonlijke AGB-code als een code voor de onderneming, de praktijkcode. Alleen dan kun je geleverde zorg declareren. AGB-codes vraag je aan bij Vektis. Houd rekening met een verwerkingstijd tot 6 weken. Meld je vervolgens bij VECOZO, het landelijk communicatiepunt waar ketenpartijen administratieve gegevens uitwisselen. 

Regel zaken rondom radiologie

Meld je röntgenapparatuur aan.

Stel jezelf voor en zorg dat je direct bereikbaar bent

Informeer jouw patiënten hoe ze de praktijk kunnen bereiken: de locatie, telefoonnummer, website en e-mailadres. Geef het adres door aan online en offline adresgidsen, zoals de praktijkzoeker van Allesoverhetgebit.nl, en bijvoorbeeld vergelijkingssites. Neem je een praktijk over? Laat dat dan ook aan je patiënten weten, en ook bijvoorbeeld of er zaken gaan veranderen.

Controleer je verzekeringen

Een eigen praktijk starten heeft consequenties voor je (huidige) verzekering. Dekt jouw huidige aansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld ook de fouten van je personeel? Wil je rechtshulp bij eventuele conflicten in de maatschap? Dan is het handig om de rechtsbijstandsverzekering er op na te slaan. Sluit het verzekerde bedrag in jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog aan op je werkelijke inkomen? Controleer dat en denk meteen na over een inboedelverzekering, een opstalverzekering en een verzuimverzekering. En over je pensioenvoorziening, want voor tandartsen bestaat er geen collectieve regeling op dit vlak. Mocht je pensioen willen opbouwen, dan is het zaak om daar zelf maatregelen voor te treffen. Jouw adviseur kan je bij al deze zaken ondersteunen.

Speciaal voor leden: KNMT Verzekeringspakket

Kies een accountant en regel je administratie

Er worden behoorlijk wat eisen gesteld aan je administratie, zo ben je onder andere verplicht jaarlijks (deels openbaar) verantwoording af te leggen over je financiële bedrijfsvoering, resultaat en vermogen.

Wij adviseren je daarom een geschikte accountant te zoeken die je adviseert en helpt bij het verzorgen van jouw administratie/boekhouding. Een goede accountant stelt daarnaast niet alleen de jaarrekening op, maar geeft je ook adviezen om fiscale voordelen te benutten.

Financiële verantwoording en transparantie

Zorg voor een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het is belangrijk dat je aandacht hebt voor de risicogebieden die horen bij het verlenen van mondzorg. Met de RI&E breng je de arbeidsrisico’s in jouw praktijk in kaart, kan je tegelijkertijd jouw werksituatie toetsen aan de wettelijke eisen en zo bijdragen aan een veilige werkomgeving. De KNMT ontwikkelde hiervoor de online tool RI&E Tandheelkundige praktijken.

Schenk aandacht aan jouw kwaliteitsbeleid

  • Geef je kwaliteitsbeleid vorm.
  • Draag zorg voor periodiek onderhoud van apparatuur.
  • Meld röntgentoestellen aan
  • Registreer gevaarlijke stoffen.
  • Meld je aan bij de spoedgevallendienst.

Praktijk in Control

Als tandarts houd je – bewust of onbewust – voortdurend de kwaliteit in de praktijk op peil en verbeter je waar nodig. Maar hoe weet je zeker dat je alles op orde hebt en iedereen in de praktijk werkt volgens de gemaakte afspraken? Wij helpen je graag om met een e-mailserie alles stap voor stap in de praktijk te checken en te verbeteren als dat nodig is, zodat je aan het eind van 1 jaar met volle overtuiging kan zeggen: mijn praktijk is in control.

Meer informatie en aanmelden Praktijk in Control

Contracten zorgverzekeraars / factoring & clearing

Je kan ervoor kiezen om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten over de vergoedingen. De KNMT heeft de contracten die zorgverzekeraars aanbieden juridisch beoordeeld en alle voor- en nadelen per contract op een rij gezet.

Kies een factoring & clearing service of verzorg zelf de facturatie.

Bekijk ook het handboek Praktijk starten (pdf)