facebook

Gedifferentieerd tandarts

Tandartsen kunnen zich na hun opleiding Tandheelkunde toeleggen op bepaalde deelgebieden, differentiaties. Een differentiatieopleiding is meestal niet fulltime en duurt gemiddeld 4 jaar.

De differentiaties hieronder zijn erkend door de KNMT. Bij alle differentaties vind je een link naar de wetenschappelijke vereniging van de bewuste differentiatie. Daar vind je onder meer informatie over welke tandartsen de differentiatie beoefenen, informatie over de opleiding en de registratie-eisen.

 • angstbegeleiding (VMBZ; voorheen VBTGG). Een tandarts angstbegeleiding is specifiek toegerust om angstige patiënten te behandelen.
 • endodontologie (NVvE). Een endodontoloog voert complexe wortelkanaalbehandelingen uit.
 • gnatologie (NVGPT). Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen (bijvoorbeeld pijnklachten van kaakgewrichten).
 • implantologie (NVOI). Een implantoloog plaatst implantaten.
 • gehandicaptenzorg (VMBZ; voorheen VBTGG). Een tandarts gehandicaptenzorg is specifiek toegerust gehandicapten te behandelen.
 • geriatrie (NVGd). Een tandarts-geriatrie is specifiek toegerust om ouderen te behandelen
 • maxillofaciale prothetiek (NVGPT). Een tandarts maxillofaciale prothetiek richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren afwijking (bijvoorbeeld een hazenlip) en verworven afwijkingen, zoals trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren.
 • parodontologie (NVVP), een parodontoloog richt zich op het tandvlees en het kaakbot direct om uw tanden en kiezen.
 • pedodontologie/kindertandheelkunde (NVvK). Een kindertandarts is specifiek toegerust om kinderen te behandelen.
 • prothetiek (NVGPT). Een prothetisch-restauratief tandarts houdt zicht met herstellen van de functie van het gebit bij patiënten met aangeboren of in het latere leven ontstane complexe gebitsproblemen.
 • restauratief tandarts (NVvRT). De restauratief tandarts is de tandarts die de regie heeft bij complexe (interdisciplinaire) behandelingen van de ernstig gemutileerde dentitie en is in staat het restauratieve deel van de behandeling uit te voeren middels vaste- of uitneembare voorzieningen op natuurlijke elementen of implantaten, maar ook middels plastische materialen en weefselbesparende indirecte restauraties van metaal of keramiek.
 • slaapapneu (NVTS). Een tandarts slaapgeneeskunde heeft specifieke kennis van snurk- en/of apneuklachten en de behandeling hiervan door middel van een mandibulair repositie apparaat (MRA, ook wel antisnurkbeugel genoemd).
tandartsen
differentiaties
differentiatieopleidingen