Filters

Inhoud van de studie Tandheelkunde

Elke opleiding heeft zijn eigen opleidingsplan voor de studie Tandheelkunde. In het Raamplan Tandheelkunde 2008 worden de competenties (met niveauaanduiding) beschreven waaraan elke afgestudeerde tandarts aan het einde van de Bachelor-, respectievelijk Masteropleiding moet voldoen. 

Het Raamplan geeft zo het kader waarbinnen de zesjarige opleiding tandheelkunde, die in september 2007 van start is gegaan, vorm krijgt. Het opleidingsplan, waarvoor elke opleiding zelf verantwoordelijk is, geeft een nadere invulling aan het Raamplan.

Het raamplan is opgesteld door een commissie met leden van de drie opleidingen Tandheelkunde, de KNMT, ANT en een docent Mondzorgkunde.