Filters

Inhoud van de studie Tandheelkunde

Elke opleiding heeft zijn eigen opleidingsplan voor de studie Tandheelkunde. In het 'Raamplan Tandheelkunde' worden de competenties (met niveauaanduiding) beschreven waaraan elke afgestudeerde tandarts aan het einde van de bachelor-, respectievelijk masteropleiding moet voldoen. 

Het raamplan geeft zo het kader waarbinnen de zesjarige opleiding tandheelkunde vorm krijgt. Het opleidingsplan, waarvoor elke opleiding zelf verantwoordelijk is, geeft een nadere invulling aan het raamplan.

In 2019 is een nieuw raamplan voor de opleidingen tandheelkunde tot stand gekomen.