Filters

Gedifferentieerd tandarts

Tandartsen kunnen zich na hun opleiding Tandheelkunde toeleggen op bepaalde deelgebieden, differentiaties. Een differentiatieopleiding is meestal niet fulltime en duurt gemiddeld 4 jaar. Zoekt u een gedifferentieerde tandarts, dan vindt u de ledenlijsten op de website van de betreffende wetenschappelijke vereniging. Ook vindt u daar meer informatie over de opleiding tot een specifieke differentiatie en registratie-eisen. 

De volgende differentiaties zijn erkend door de KNMT:

 • parodontologie (NVVP), een parodontoloog richt zich op het tandvlees en het kaakbot direct om uw tanden en kiezen.
 • gnatologie (NVGPT). Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen (bijvoorbeeld pijnklachten van kaakgewrichten).
 • maxillofaciale prothetiek (NVGPT). Een tandarts maxillofaciale prothetiek richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren afwijking (bijvoorbeeld een hazenlip) en verworven afwijkingen, zoals trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren.
 • endodontologie (NVVE). Een endodontoloog voert complexe wortelkanaalbehandelingen uit.
 • implantologie (NVOI). Een implantoloog plaatst implantaten.
 • pedodontologie/kindertandheelkunde (NVvK).een kindertandarts is specifiek toegerust om kinderen te behandelen.
 • geriatrie (NVGd). Een tandarts-geriatrie is specifiek toegerust om ouderen te behandelen
 • gehandicaptenzorg (VBTGG).een tandarts gehandicaptenzorg is specifiek toegerust gehandicapten te behandelen.
 • angstbegeleiding (VBTGG).een tandarts angstbegeleiding is specifiek toegerust om angstige patiënten te behandelen.
 • slaapapneu (NVTS). Een tandarts slaapgeneeskunde heeft specifieke kennis van snurk- en/of apneuklachten en de behandeling hiervan door middel van een mandibulair repositie apparaat (MRA, ook wel antisnurkbeugel genoemd).
 • restauratief tandarts (NVVRT). De restauratief tandarts is de tandarts die de regie heeft bij complexe (interdisciplinaire) behandelingen van de ernstig gemutileerde dentitie en is in staat het restauratieve deel van de behandeling uit te voeren middels vaste- of uitneembare voorzieningen op natuurlijke elementen of implantaten, maar ook middels plastische materialen en weefselbesparende indirecte restauraties van metaal of keramiek.