Filters

Leergang: Thuis in de Nederlandse mondzorg

Een leergang voor buiten Nederland opgeleide tandartsen die op een snelle, praktische en effectieve manier vertrouwd willen worden met het werken in de Nederlandse mondzorgpraktijk. 

Er worden KRT-punten toegekend. 

Thuis in de Nederlandse mondzorg

In Nederland staat de patiënt in de mondzorg centraal. Ook werken verschillende mondzorgprofessionals samen. Deze twee zaken maken snel integreren in de Nederlandse mondzorg soms lastig. En dan zijn er ook nog cultuurverschillen. Kortom: tijd om u hierover nader te informeren. In de leergang nemen we u in 5 cursusdagen mee in het proces dat u met de patiënt en collega’s doorloopt in de mondzorg: van ontvangst tot en met verwijzing en van preventie tot en met curatie. We gaan actief aan de slag met het toepassen van kennis en nieuwe vaardigheden.

Voor BIG-geregistreerde tandartsen met een buitenlands diploma die nog niet heel lang in Nederland zijn

Deze leergang is bedoeld voor BIG-geregistreerde tandartsen met een buitenlands diploma, die maximaal 5 jaar in Nederland zijn. Deze leergang staat ook open voor tandartsen die nog in de procedure zitten voor een BIG-registratie. De KNMT kan u daarover meer vertellen.

Aanmelden of vragen?

KNMT-beleidsadviseur Maaike de With vertelt in de KNMT-podcast Het Wortelkanaal wat de leergang Thuis in de Nederlandse Mondzorg precies inhoudt.

Wilt u zich inschrijven voor de leergang of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de KNMT Academy via academy@knmt.nl of 030 60 76 370, of laat uw contactgegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Neem contact met mij op

Inhoud leergang in 5 thema's

In de modules staan de volgende thema’s centraal:

1. Van zorgvraag tot behandelplan: communiceren en samenwerken met  de patiënt
2. Patiënten informeren en adviseren: wegwijs in het woud van de mondzorgstructuur en financiering
3. Mijn rol als regisseur: delegeren, verwijzen en samenwerken
4. Professioneel (be)handelen in de mondzorgpraktijk: ethiek en professioneel gedrag 
5. Help, een ontevreden patiënt! Hoe werkt het klachtrecht en hoe voorkom ik een klacht?

Alle thema’s zijn gekoppeld aan tandheelkundig klinische onderwerpen, zoals: periodiek mondonderzoek, zorg- en behandelplan, (cariës)preventie, parodontologie, endodontologie en kaakchirurgie. Ook medicatiebeleid en andere relevante richtlijnen komen aan de orde. Zo vergroot u ook daarover uw kennis. Door de hele leergang zal leven en werken in Nederland (‘life long learning’) doorlopend aandacht krijgen.

Professionele begeleiding van experts uit de mondzorg

Voor tandheelkundig klinische onderwerpen zetten we experts op de diverse gebieden van de mondzorg in: Michiel Lieshout, Robert van Es, Alexander Tolmeijer, Wim van Geest, Niek Opdam, Azin Azari, Hein de Kloet, Nynke Blanksma, James Huddleston Slater, Joerd van der Meer, Jorge Corral en Hans Prakken.

Voor het trainen van vaardigheden, zoals communicatie, professioneel gedrag en samenwerken worden gerenom­meerde trainers, acteurs en ervaringsdeskun­digen ingezet: Charlotte van den Wall-Bake en Fenno Moes. 

Maaike de With van de KNMT is tijdens de hele leergang aanwezig als aanspreekpunt en coördinator. 

En uiteraard leert u ook van elkaar!

Toepassen in de praktijk naast de bijeenkomsten

De leergang bestaat uit 5 cursusdagen in een periode van 4 maanden. Voorafgaand aan en tussen de bijeenkomsten gaat u zelf aan de slag met praktijk­opdrachten. Zo kunt u het geleerde direct in de praktijk toepassen en oefenen. Uiteraard is er volop ruimte voor uw eigen specifieke leervragen. Als ondersteuning bij de leergang maakt u gebruik van een online digitaal platform waar u kennis kunt vergaren, delen en andere deelnemers kunt ontmoeten.

Resultaten voor u

Door de leergang...

  • bent u goed bekend met de Nederlandse visie op de verlening van mondzorg.

  • raakt u meer en sneller vertrouwd met in de Nederlandse (mond)gezondheidszorg geldende wet- en regelgeving en het kwaliteitsbeleid.

  • Heeft u nog meer kennis van diverse tandheelkundig klinische onderwerpen.

  • profiteert u van de vele extra’s die de KNMT als beroepsvereniging te bieden heeft.

  • werkt u actief aan uw eigen deskundigheidbevordering en kwaliteitsverbetering.

  • bouwt u aan een sociaal (leer)netwerk voor samen leren, problemen bespreken en oplossen.

OVER DE KNMT ACADEMY

Deze leergang is ontwikkeld door de KNMT Academy. De KNMT Academy onder­steunt tandartsen bij de uitoefening van hun vak. Haar cursussen richten zich op alle aspecten die naast het tandheelkundig-medisch handelen een belangrijke rol spelen in de praktijk.

   

Lees de folder over de leergang Thuis in de Nederlandse mondzorg (pdf)